Coğrafya

Ekonomik coğrafya


Ekonomik coğrafya, gezegenin farklı bölgelerindeki ekonomik faaliyetlerin yerini, dağıtımını ve organizasyonunu araştıran beşeri coğrafya ile bağlantılı bir çalışma dalıdır. Yani, dünyadaki ekonomik koşulların çeşitliliğini inceler.

Coğrafi bir alanın ekonomisi iklim, jeoloji ve politik ve sosyal faktörlerden etkilenebilir. Örneğin, iklim doğal kaynakların kullanılabilirliğini, çalışma koşullarını ve üretkenliği etkileyebilir. Jeoloji kaynakların kullanılabilirliğini, nakliye maliyetini ve arazi kullanım koşullarını etkileyebilir. Her bölgedeki siyasi ve sosyal kurumlar da ekonomik kararları etkiler.

Ekonomik coğrafyadaki akademisyenler, ekonomik faaliyetlerin çeşitli ölçeklerde mekansal yönlerine odaklanmaktadır. Örneğin, bir şehirden uzaklığı çeşitli ürünler için gelecek vaat eden bir potansiyel pazar olarak analiz etmek ticari ekonomik kararlar için kritik öneme sahiptir. Deniz yoluyla limanlara erişim veya petrol gibi hammaddelerin varlığı gibi diğer faktörler de ülkelerin ekonomik koşullarını etkilemektedir.

Pratik açıdan, ekonomik coğrafya çalışmaları genellikle üç ana bölüme ayrılır:

a) İktisadi ve verimli faaliyetlerin mekâna dağılımı (teorik iktisat coğrafyası).
b) Ekonomik yapıların tarihi (tarihi ekonomik coğrafya).
c) bölgesel ekonomik kompozisyonların analizi ve bunların küresel dinamiklerle ilişkileri (bölgesel ekonomik coğrafya).

Ekonomik coğrafya içeriği

Beşeri coğrafya ile ilgili olduğu için, konuyla ilgili ekonomik faaliyetlerin yer aldığı, diğer ilgili konuların yanı sıra beşeri coğrafya bölümümüzde yer alan materyallerimizi sunuyoruz.

Malzemelerimize buradan erişin

Video: 5Bayram MERAL - Ekonomik Coğrafya - I AYT-Coğrafya 2020 (Temmuz 2020).