Hikaye

Medyan Bir Adamın Rölyefi

Medyan Bir Adamın Rölyefi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Harvard Sanat Müzeleri / Fogg Müzesi | Bush-Reisinger Müzesi | Arthur M. Sackler Müzesi

Part pantolon ne olabilir. Diğer Palmyra mezar kabartmalarında olduğu gibi, Malē'nin portresi, izleyiciyi doğrudan ölen kişinin görüntüsüyle ilgilenmeye teşvik eden ön yüzüyle dikkat çekiyor.

Tanımlama ve Oluşturma Nesne Numarası 1998.3 Başlık Bir Erkek ve Çocuk Cenaze Rölyefi Sınıflandırma Heykel Eser Türü heykel Tarih c. 150 CE Mekanları Oluşturma Yeri: Antik ve Bizans Dünyası, Asya, Palmyra (Suriye) Dönemi Roma İmparatorluk Dönemi, Orta Kültür Suriye Kalıcı Bağlantı https://hvrd.art/o/291586 Konum Seviye 3, Oda 3710, Kuzey Arcade

Yayımlanmış Katalog Metni: Taş Heykeller: Harvard Üniversitesi Sanat Müzelerinin Yunan, Roma ve Etrüsk Koleksiyonları, 1990 yazıldı
Genç adamın yanında, sağ omzunun solundaki bir kaide üzerinde küçük bir çocuk duruyor. Adam saçlarını, Hadrianus döneminde (MS 125-135) Roma İmparatorluğu'nda popüler olan taranmış tarzda giyer. Sol elin en küçük parmağında gömme taşlı bir yüzüğü var. kostümü, gevşek bir chiton üzerinde bir himationdan oluşur; birincisi, el hariç tüm sağ kolu ve bir rotulus tutan el hariç tüm sol kolu gizler. Çocuk, iki kolunu kaplayan, beli katlı uzun bir tunik giyiyor. Sol elinde bir salkım meyve veya bir çiçek tutar.

Adamın sağındaki yazıtta "Bagad oğlu Maliku'nun oğlu Erkek, Yazık!: Çocuğun yazıtında "Maliku, oğlu, Yazık" yazıyor.

Çocuk çıkarılmış ve saçları biraz daha erken Antonine tarzında düzenlenmiş olan bu adam, kostüm ve heykel muamelesi bakımından Boston Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki Moquimu anıtıyla aynıdır. Palmyrene cenaze heykellerinde bireysel heykeltıraşların elleri izole edilecekse, aynı oymacıya ait iki anıtın hem Harvard Üniversitesi Sanat Müzeleri'nde hem de Güzel Sanatlar Müzesi'nde hayatta kaldığı görülüyor (Comstock, Vermeule, 1976, s. 256, no. 399). .

Cornelius Vermeule ve Amy Brauer

Gandharan Sanatı ve Klasik Bağlantıları, Fogg Sanat Müzesi (Cambridge, MA, 1983), no. 6, illus.

Cornelius C. Vermeule III ve Amy Brauer, Taş Heykeller: Harvard Üniversitesi Sanat Müzelerinin Yunan, Roma ve Etrüsk Koleksiyonları, Harvard Üniversitesi Sanat Müzeleri (Cambridge, MA, 1990), s. 165, hayır. 151

Delbert R. Hillers ve Eleonora Cussini, Palmyrene Aramice Metinleri, The Johns Hopkins University Press (Baltimore, 1995), s. 315, PAT 2721

Roma Galerisi Kurulumu (uzun süreli), Harvard Üniversitesi Sanat Müzeleri, Cambridge, 09/16/1999 - 01/20/2008

Renkli Tanrılar: Klasik Antik Çağın Boyalı Heykeli, Harvard Üniversitesi Sanat Müzeleri, Cambridge, 22/09/2007 - 01/20/2008

32Q: 3710 Kuzey Oyun Salonu, Harvard Sanat Müzeleri, 16.11.2014 - 01.01.2050

Bir Kadının Cenaze Rölyefi

Bir Kadın ve İki Çocuğun Cenaze Yardımı

Bu kayıt, küratöryel personel tarafından incelendi ancak eksik olabilir. Kayıtlarımız sık sık gözden geçirilir ve geliştirilir. Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden Asya ve Akdeniz Sanatı Bölümü ile iletişime geçin.

Harvard Sanat Müzeleri hesabınızı oluşturarak Kullanım Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.


İçindekiler

Sonlu bir sayı listesinin medyanı, bu sayılar küçükten büyüğe sıralandığında "orta" sayıdır.

Veri setinde tek sayıda gözlem varsa, ortadaki seçilir. Örneğin, aşağıdaki yedi sayı listesi,

medyanına sahip 6, bu dördüncü değerdir.

Çift sayıda gözlem kümesinin belirgin bir orta değeri yoktur ve medyan genellikle iki orta değerin aritmetik ortalaması olarak tanımlanır. [1] [2] Örneğin, veri seti

medyan değeri vardır 4.5, yani ( 4 + 5 ) / 2 . (Daha teknik terimlerle, bu, medyanı tamamen kırpılmış orta aralık olarak yorumlar). Bu kuralla, medyan aşağıdaki gibi tanımlanabilir (çift sayıda gözlem için):

m e d ben bir n ( x ) = x n / 2 + x ( n / 2 ) + 1 2 (x)=+x_<(n/2)+1>><2>>>

Ortak ortalamaların karşılaştırılması [ 1, 2, 2, 3, 4, 7, 9 ]
Tip Açıklama Örnek Sonuç
Aritmetik ortalama Bir veri kümesinin değerlerinin toplamının değer sayısına bölümü: x ¯ = 1 n ∑ i = 1 n x i >=> oplam _^x_> (1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 7 + 9) / 7 4
Medyan Bir veri kümesinin büyük ve küçük yarısını ayıran orta değer 1, 2, 2, 3, 4, 7, 9 3
mod Bir veri setinde en sık görülen değer 1, 2, 2, 3, 4, 7, 9 2

Resmi tanım Düzenle

Resmi olarak, bir popülasyonun medyanı, popülasyonun en fazla yarısının önerilen medyandan küçük ve en fazla yarısının önerilen medyandan büyük olduğu herhangi bir değerdir. Yukarıda görüldüğü gibi, medyanlar benzersiz olmayabilir. Her küme popülasyonun yarısından daha azını içeriyorsa, popülasyonun bir kısmı benzersiz medyana tam olarak eşittir.

Medyan, herhangi bir sıralı (tek boyutlu) veri için iyi tanımlanmıştır ve herhangi bir uzaklık ölçüsünden bağımsızdır. Bu nedenle medyan, sıralanmış ancak sayısal olmayan sınıflara uygulanabilir (örneğin, öğrenciler A'dan F'ye notlandırıldığında bir medyan notu hesaplarken), ancak çift sayıda vaka varsa sonuç sınıflar arasında yarı yolda olabilir.

Öte yandan geometrik bir medyan, herhangi bir sayıda boyutta tanımlanır. Sonucun numunenin bir üyesine karşılık gelmeye zorlandığı ilgili bir kavram orta noktadır.

Medyan için yaygın olarak kabul edilen standart bir gösterim yoktur, ancak bazı yazarlar bir değişkenin medyanını temsil eder. x ya da x veya μ1/2 [1] bazen de m. [3] [4] Bu durumların herhangi birinde, medyan için bu veya diğer sembollerin kullanımının, tanıtıldıklarında açıkça tanımlanması gerekir.

Düzenle

Medyan, tipik olarak bir dağılım çarpık olduğundan, uç değerler bilinmediğinden veya uç değerler güvenilir olmadığından uç değerlere daha az önem verildiğinde bir konum ölçüsü olarak kullanılabilir, yani ölçüm/transkripsiyon hataları olabilir.

Bu durumda medyan 2'dir (modda olduğu gibi) ve değerlerin biri hariç hepsinden daha büyük olan 4'ün aritmetik ortalamasından daha iyi bir merkez göstergesi olarak görülebilir. Bununla birlikte, ortalamanın bir dağılımın medyandan daha "kuyruğuna" kaydırıldığına dair yaygın olarak atıfta bulunulan ampirik ilişki genellikle doğru değildir. En fazla, iki istatistiğin birbirinden "çok uzak" olamayacağı söylenebilir, bkz. aşağıdaki araçlar ve medyanlarla ilgili § Eşitsizlik. [5]

Bir medyan, bir kümedeki ortadaki verilere dayandığından, onu hesaplamak için uç sonuçların değerini bilmek gerekli değildir. Örneğin, bir sorunu çözmek için gereken süreyi araştıran bir psikoloji testinde, verilen süre içinde az sayıda insan sorunu hiç çözemezse, yine de bir medyan hesaplanabilir. [6]

Medyan, anlaşılması basit ve hesaplanması kolay olduğu için, aynı zamanda ortalamaya sağlam bir yaklaşım olduğu için, medyan, tanımlayıcı istatistiklerde popüler bir özet istatistiktir. Bu bağlamda, bir değişkenlik ölçüsü için birkaç seçenek vardır: aralık, çeyrekler arası aralık, ortalama mutlak sapma ve medyan mutlak sapma.

Pratik amaçlar için, farklı konum ve dağılım ölçüleri, genellikle bir veri örneğinden karşılık gelen popülasyon değerlerinin ne kadar iyi tahmin edilebileceği temelinde karşılaştırılır. Örnek medyan kullanılarak tahmin edilen medyan, bu açıdan iyi özelliklere sahiptir. Belirli bir popülasyon dağılımının varsayılması genellikle optimal olmasa da, özellikleri her zaman makul derecede iyidir. Örneğin, aday tahmincilerin etkinliğinin bir karşılaştırması, örneklem ortalamasının - ve yalnızca - verilerin yoğun kuyruklu dağılımlardan veya dağılım karışımlarından elde edilen verilerle kirlenmediği zaman istatistiksel olarak daha verimli olduğunu gösterir. [ kaynak belirtilmeli ] O zaman bile, medyan minimum varyans ortalamasına (büyük normal örnekler için) kıyasla %64 verimliliğe sahiptir, yani medyanın varyansı

ortalamanın varyansından %50 daha büyüktür. [7] [8]

Kümülatif dağılım fonksiyonu ile herhangi bir gerçek değerli olasılık dağılımı için F, medyan herhangi bir gerçek sayı olarak tanımlanır m eşitsizlikleri sağlayan

Eşdeğer bir ifade, rastgele bir değişken kullanır x göre dağıtılmış F:

Bu tanımın gerektirmediğine dikkat edin. x kesinlikle sürekli bir dağılıma sahip olmak (olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip olan) ƒ), ne de ayrı bir tane gerektirmez. İlk durumda, eşitsizlikler eşitliğe yükseltilebilir: bir medyan

Herhangi bir olasılık dağılımı r en az bir medyanı vardır, ancak patolojik durumlarda birden fazla medyanı olabilir: eğer F bir aralıkta sabit 1/2'dir (böylece ƒ=0 orada), o zaman bu aralığın herhangi bir değeri bir medyandır.

Belirli dağılımların medyanları

Bazı dağılım türlerinin medyanları parametrelerinden kolayca hesaplanabilir, ayrıca Cauchy dağılımı gibi iyi tanımlanmış bir ortalamaya sahip olmayan bazı dağılımlar için bile mevcutturlar:

 • Simetrik tek modlu dağılımın medyanı, mod ile çakışmaktadır.
 • Bir ortalamaya sahip olan simetrik bir dağılımın medyanı μ değerini de alır μ.
  • Ortalama ile normal dağılımın medyanı μ ve varyans σ 2 μ'dir. Aslında normal bir dağılım için ortalama = medyan = mod.
  • Aralıktaki düzgün dağılımın medyanı [a, B] NS (a + B) / 2, bu da ortalamadır.

  Optimallik özelliği Düzenle

  NS mutlak hata demek gerçek bir değişkenin C rastgele değişkene göre x NS

  Olasılık dağılımının sağlanması şartıyla x öyle ki yukarıdaki beklenti var, o zaman m medyanı x ancak ve ancak m ile ilgili olarak ortalama mutlak hatanın minimize edicisidir. x. [11] Özellikle, m örnek bir medyan ancak ve ancak m mutlak sapmaların aritmetik ortalamasını en aza indirir. [12]

  Daha genel olarak, bir medyan minimum olarak tanımlanır

  aşağıda çok değişkenli medyanlar (özellikle uzamsal medyan) ile ilgili bölümde tartışıldığı gibi.

  Medyanın bu optimizasyona dayalı tanımı, örneğin, istatistiksel veri analizinde yararlıdır. k-ortanca kümeleme.

  Ortalamalar ve medyanlarla ilgili eşitsizlik

  Dağılımın sonlu varyansı varsa, medyan X arasındaki uzaklık

  Bu bağ, Jensen eşitsizliğini iki kez kullanan Mallows [13] tarafından aşağıdaki gibi kanıtlanmıştır. |·| kullanma mutlak değer için,

  Birinci ve üçüncü eşitsizlikler, her biri dışbükey olan mutlak değer işlevine ve kare işlevine uygulanan Jensen eşitsizliğinden gelir. İkinci eşitsizlik, bir medyanın mutlak sapma fonksiyonunu en aza indirgemesinden kaynaklanır a ↦ E ⁡ ( | X − a | ) (|X-a|)> .

  Mallows'un ispatı, mutlak değeri bir norm ile değiştirerek eşitsizliğin [14] çok değişkenli bir versiyonunu elde etmek için genelleştirilebilir:

  Alternatif bir kanıt, konum ve ölçek parametrelerinde bir eşitsizlikte görünen tek taraflı Chebyshev eşitsizliğini kullanır. Bu formül aynı zamanda doğrudan Cantelli'nin eşitsizliğinden de çıkar. [17]

  Tek modlu dağılımlar Düzenle

  Tek modlu dağılımlar durumunda, medyan ve ortalama arasındaki mesafe üzerinde daha keskin bir sınır elde edilebilir:

  Medyan ve mod arasında da benzer bir ilişki vardır:

  Jensen eşitsizliği, herhangi bir rastgele değişken için x sınırlı bir beklentiyle E[x] ve herhangi bir dışbükey fonksiyon için F

  Bu eşitsizlik medyana da genellenir. f:ℝ→ℝ fonksiyonunun a olduğunu söylüyoruz C işlevi eğer, herhangi biri için T,

  kapalı bir aralıktır (tek bir noktanın veya boş bir kümenin dejenere durumlarına izin verir). Her C işlevi dışbükeydir, ancak tersi geçerli değildir. Eğer F bir C fonksiyonudur, o zaman

  Medyanlar benzersiz değilse, ifade karşılık gelen üst değer için geçerlidir. [19]

  Örnek medyan Düzenle

  Örnek medyanının verimli hesaplanması

  Her ne kadar karşılaştırmalı sıralama n öğeler Ω gerektirir(n kayıt n) işlemleri, seçim algoritmaları yalnızca Θ( ile n öğenin en küçük k'sini hesaplayabilirn) operasyonlar. Bu, medyanı içerir; n / 2. dereceden istatistik (veya çift sayıda örnek için, iki orta dereceli istatistiğin aritmetik ortalaması). [20]

  Seçim algoritmalarının hala Ω(n) bellek, yani tam örneğin (veya bunun doğrusal boyutlu bir bölümünün) bellekte olması gerekir. Bunun yanı sıra doğrusal zaman gereksinimi engelleyici olabileceğinden, medyan için çeşitli tahmin prosedürleri geliştirilmiştir. Basit bir kural, medyanı üç elemanlı bir alt örneğin medyanı olarak tahmin eden üç kuralın medyanıdır. Daha sağlam bir tahmin edici, Tukey's dokuzuncu, sınırlı özyineleme ile uygulanan üç kuralın ortancasıdır: [21] eğer A bir dizi olarak düzenlenmiş örnekse ve

  NS çare örnek üzerinde tek bir geçişte çalışan doğrusal zaman ancak alt doğrusal bellek gerektiren medyan için bir tahmin edicidir. [22]

  Örnekleme dağılımı Düzenle

  Hem numune ortalamasının hem de numune medyanının dağılımları Laplace tarafından belirlendi. [23] Yoğunluk fonksiyonu f ( x ) olan bir popülasyondan numune medyanının dağılımı, ortalama m ve varyans ile asimptotik olarak normaldir [24]

  Asimptotik dağılımın türetilmesi

  Dolayısıyla medyanın yoğunluk fonksiyonu, F tarafından ileri itilen simetrik bir beta dağılımıdır. Ortalaması, beklediğimiz gibi 0,5'tir ve varyansı 1 / ( 4 ( N + 2 ) ) 'dir. Zincir kuralına göre, örnek medyanının karşılık gelen varyansı

  Ek 2 limitte ihmal edilebilir.

  Ampirik yerel yoğunluk

  v 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
  f(v) 0.000 0.008 0.010 0.013 0.083 0.108 0.328 0.220 0.202 0.023 0.005
  F(v) 0.000 0.008 0.018 0.031 0.114 0.222 0.550 0.770 0.972 0.995 1.000

  Gözlemler ayrık değerli olduğundan, medyanın tam dağılımını oluşturmak, yukarıdaki Pr ( Median = v ) =v)> bir kişinin örneğinde medyanın birden fazla örneğine sahip olabilir (ve tipik olarak vardır). Öyleyse tüm bu olasılıkları özetlemeliyiz:

  Buraya, ben puanların sayısı medyandan kesinlikle daha azdır ve k sayı kesinlikle daha fazladır.

  Bu ön bilgileri kullanarak, örneklem büyüklüğünün ortalama ve medyanın standart hataları üzerindeki etkisini araştırmak mümkündür. Gözlenen ortalama 3.16, gözlemlenen ham medyan 3 ve gözlemlenen enterpolasyonlu medyan 3.174'tür. Aşağıdaki tabloda bazı karşılaştırma istatistikleri verilmektedir.

  Beklendiği gibi, medyanın ve ortalamanın standart hataları, örneklem boyutunun ters karekökü ile orantılıyken, medyanın beklenen değeri, örneklem boyutu arttıkça biraz düşer. Asimptotik yaklaşıklık, standart hatayı olduğundan fazla tahmin ederek dikkatli olmaktan yanadır.

  Örnek verilerden varyans tahmini Düzenle

  ( 2 f ( x ) ) − 2 > değeri —n − 1 2 ( ν − m ) <2>>( u -m)> burada ν popülasyon medyanıdır—birkaç yazar tarafından incelenmiştir. Standart "birini sil" jackknife yöntemi tutarsız sonuçlar üretir. [25] k 'nin örneklem boyutuyla birlikte büyüdüğü bir alternatif olan "delete k" yönteminin asimptotik olarak tutarlı olduğu gösterilmiştir. [26] Bu yöntem, büyük veri kümeleri için hesaplama açısından pahalı olabilir. Bir önyükleme tahmininin tutarlı olduğu bilinir, [27] ancak çok yavaş yakınsar (sırasıyla n − 1 4 <4>>>> ). [28] Başka yöntemler de önerilmiştir, ancak davranışları büyük ve küçük örnekler arasında farklılık gösterebilir. [29]

  Verimlilik Düzenle

  Ortalamanın varyansının medyanın varyansına oranı olarak ölçülen örnek medyanının etkinliği, örneklem büyüklüğüne ve temel alınan popülasyon dağılımına bağlıdır. Normal dağılımdan N = 2 n + 1 boyutundaki bir örnek için, büyük N için verimlilik

  Diğer tahminciler Düzenle

  Tek değişkenli dağılımlar için simetrik yaklaşık bir medyan, Hodges-Lehmann tahmincisi, popülasyon medyanının sağlam ve yüksek verimli bir tahmincisidir. [31]

  Veriler, belirli bir olasılık dağılımları ailesini belirten istatistiksel bir model tarafından temsil ediliyorsa, o zaman bu olasılık dağılımları ailesini verilere uydurarak ve uygun dağılımın teorik medyanı hesaplanarak medyanın tahminleri elde edilebilir. [ kaynak belirtilmeli ] Pareto enterpolasyonu, popülasyonun bir Pareto dağılımına sahip olduğu varsayıldığında bunun bir uygulamasıdır.

  Daha önce, bu makale, örneklem veya popülasyonun tek boyutlu olduğu durumlarda tek değişkenli medyanı tartışıyordu. Boyut iki veya daha yüksek olduğunda, tek değişkenli medyanın tanımını genişleten birden çok kavram vardır, bu tür çok değişkenli medyanların her biri, boyut tam olarak bir olduğunda tek değişkenli medyanla aynı fikirdedir. [31] [32] [33] [34]

  Marjinal medyan Düzenle

  Marjinal medyan, sabit bir koordinat kümesine göre tanımlanan vektörler için tanımlanır. Marjinal medyan, bileşenleri tek değişkenli medyanlar olan vektör olarak tanımlanır. Marjinal medyanın hesaplanması kolaydır ve özellikleri Puri ve Sen tarafından incelenmiştir. [31] [35]

  Geometrik medyan Düzenle

  Ayrı bir örnek nokta kümesinin geometrik medyanı x 1 , … x N ,ldots x_> bir Öklid uzayında, örnek noktalara olan uzaklıkların toplamını en aza indiren [a] noktasıdır.

  Marjinal medyanın aksine, geometrik medyan, öteleme ve döndürme gibi Öklid benzerlik dönüşümlerine göre eşdeğerdir.

  Merkez Noktası Düzenleme

  Daha yüksek boyutlarda medyanın alternatif bir genellemesi merkez noktasıdır.

  Enterpolasyonlu medyan Düzenle

  Sahte medyan Düzenle

  Tek değişkenli dağılımlar için simetrik yaklaşık bir medyan, Hodges-Lehmann tahmincisi, simetrik olmayan dağılımlar için popülasyon medyanının sağlam ve yüksek verimli bir tahmincisidir, Hodges-Lehmann tahmincisi, popülasyonun sağlam ve yüksek verimli bir tahmincisidir sözde medyansimetrik bir dağılımın medyanı olan ve popülasyon medyanına yakın olan . [37] Hodges-Lehmann tahmincisi çok değişkenli dağılımlara genelleştirilmiştir. [38]

  Regresyon çeşitleri

  Theil-Sen tahmincisi, eğimlerin medyanlarını bulmaya dayanan sağlam doğrusal regresyon için bir yöntemdir. [39]

  Medyan filtre Düzenle

  Tek renkli raster görüntülerin görüntü işleme bağlamında, her piksel bağımsız olarak siyah (küçük bir olasılıkla) veya beyaz (küçük bir olasılıkla) olduğunda ve aksi halde değişmediğinde, tuz ve biber gürültüsü olarak bilinen bir tür gürültü vardır. (olasılıkla 1'e yakın). Mahallelerin medyan değerlerinden (3×3 kare gibi) oluşturulan bir görüntü, bu durumda gürültüyü etkili bir şekilde azaltabilir. [ kaynak belirtilmeli ]

  Küme analizi Düzenle

  Küme analizinde, k-ortanca kümeleme algoritması, k-ortalama kümelemesinde kullanılan küme-araçlar arasındaki mesafeyi maksimize etme kriterinin, küme-ortancaları arasındaki mesafeyi maksimize etmekle değiştirildiği kümeleri tanımlamanın bir yolunu sağlar.

  Medyan–medyan çizgisi Düzenle

  1942'de Nair ve Shrivastava benzer bir fikir önerdiler, ancak bunun yerine alt örneklerin ortalamalarını hesaplamadan önce örneği üç eşit parçaya bölmeyi savundular. [41] 1951'de Brown ve Mood, araçlardan ziyade iki alt örneğin medyanlarını kullanma fikrini önerdi. [42] Tukey bu fikirleri birleştirdi ve örneğin üç eşit boyutlu alt örneğe bölünmesini ve alt örneklerin medyanlarına dayalı olarak doğrunun tahmin edilmesini önerdi. [43]

  Herhangi kastetmek- yansız tahmin edici, Gauss tarafından gözlemlendiği gibi, kare hatası kayıp fonksiyonuna göre riski (beklenen kayıp) en aza indirir. A medyan- yansız tahmin edici, Laplace tarafından gözlemlendiği gibi, mutlak sapma kaybı fonksiyonuna ilişkin riski en aza indirir. Diğer kayıp fonksiyonları, istatistik teorisinde, özellikle sağlam istatistiklerde kullanılır.

  Medyan-yansız tahminciler teorisi, 1947'de George W. Brown tarafından yeniden canlandırıldı: [44]

  Sabit θ için, tahminin dağılımının medyanı θ değerinde ise, yani tahmin, olduğundan fazla tahmin ettiği kadar az tahmin ediyorsa, tek boyutlu bir parametre θ tahmininin medyan-yansız olduğu söylenecektir. Bu gereksinim, çoğu amaç için, ortalama-yansız gereksinim kadar başarılı görünmektedir ve bire bir dönüşüm altında değişmez olduğu ek özelliğine sahiptir.

  Medyan-tarafsız tahmin edicilerin diğer özellikleri rapor edilmiştir. [45] [46] [47] [48] Medyan yansız tahmin ediciler bire bir dönüşümler altında değişmezdir.

  Optimal olan medyan yansız tahmin ediciler oluşturma yöntemleri vardır (bir anlamda, ortalama yansız tahmin ediciler için minimum varyans özelliğine benzer). Bu tür yapılar, monoton olabilirlik fonksiyonlarına sahip olasılık dağılımları için mevcuttur. [49] [50] Böyle bir prosedür, ortalama-yansız tahminciler için Rao-Blackwell prosedürünün bir benzeridir: Prosedür, Rao-Blackwell prosedüründen daha küçük bir olasılık dağılımları sınıfı için geçerlidir, ancak daha büyük bir kayıp fonksiyonları sınıfı için geçerlidir. [51]

  Antik yakın doğudaki bilimsel araştırmacılar, özet istatistikleri tamamen kullanmamış, bunun yerine çok çeşitli fenomenleri entegre eden daha geniş bir teori ile maksimum tutarlılık sunan değerleri seçmiş görünüyorlar. [52] Akdeniz (ve daha sonra Avrupa) akademik topluluğu içinde, ortalama gibi istatistikler temelde bir ortaçağ ve erken modern gelişmedir. (Avrupa dışındaki medyanın ve onun öncüllerinin tarihi nispeten incelenmemiştir.)

  Medyan fikri, farklı değerlendirmeleri adil bir şekilde analiz etmek için Talmud'da 13. yüzyılda ortaya çıktı. [53] [54] Bununla birlikte, kavram daha geniş bilimsel topluluğa yayılmadı.

  Bunun yerine, modern medyanın en yakın atası, Al-Biruni tarafından icat edilen orta menzildir. [55] : 31 [56] El-Biruni'nin çalışmalarının sonraki bilim adamlarına aktarımı belirsizdir. Al-Biruni, tekniğini metalleri tahlil etmek için uyguladı, ancak çalışmasını yayınladıktan sonra, çoğu tahlilci, hile yapıyormuş gibi görünmemek için sonuçlarından hala en olumsuz değeri benimsedi. [55] : 35-8 Bununla birlikte, Keşif Çağı sırasında denizde artan navigasyon, gemi seyrüsefercilerinin olumsuz hava koşullarında düşman kıyılarına karşı giderek artan bir şekilde enlemi belirlemeye çalışmak zorunda kalması anlamına geliyordu ve bu da özet istatistiklere olan ilginin yeniden artmasına yol açtı. Yeniden keşfedilmiş veya bağımsız olarak icat edilmiş olsun, orta menzil, Harriot'un "Raleigh'in Guyana'ya Yolculuğu için Talimatlar, 1595" de denizcilere tavsiye edilir. [55] : 45–8

  Medyan fikri ilk olarak Edward Wright'ın 1599 tarihli kitabında ortaya çıkmış olabilir. Navigasyonda Belirli Hatalar pusula navigasyonu ile ilgili bir bölümde. Wright, ölçülen değerleri atmak konusunda isteksizdi ve veri kümesinin orta aralıktan daha büyük bir oranını içeren medyanın doğru olma olasılığının daha yüksek olduğunu hissetmiş olabilir. Bununla birlikte, Wright, tekniğinin kullanımına ilişkin örnekler vermemiş, bu da modern medyan kavramını tanımladığını doğrulamayı zorlaştırmıştır. [52] [56] [b] Medyan (olasılık bağlamında) kesinlikle Christiaan Huygens'in yazışmalarında göründü, ancak aktüeryal uygulama için uygun olmayan bir istatistik örneği olarak. [52]

  Medyanın en erken önerisi, Roger Joseph Boscovich'in aşağıdakilere dayalı bir regresyon yöntemi geliştirdiği 1757 yılına kadar uzanıyor. L 1 norm ve dolayısıyla dolaylı olarak medyan üzerinde. [52] [57] 1774'te Laplace bu isteğini açıkça ortaya koydu: medyanın, sonsal bir PDF'nin değerinin standart tahmincisi olarak kullanılmasını önerdi. Özel kriter, hatanın beklenen büyüklüğünü en aza indirmekti | α − α ∗ | |> burada α ∗ > tahmindir ve α gerçek değerdir. Bu amaçla, Laplace 1800'lerin başında hem örnek ortalamasının hem de örnek medyanının dağılımlarını belirledi. [23] [58] Ancak, on yıl sonra, Gauss ve Legendre ( α − α ∗ ) 2 )^<2>> değerini en aza indiren en küçük kareler yöntemini geliştirdi. ortalamasını elde edin. Regresyon bağlamında, Gauss ve Legendre'nin yeniliği çok daha kolay hesaplama sunar. Sonuç olarak, Laplaces'ın önerisi, 150 yıl sonra bilgi işlem cihazlarının yükselişine kadar genellikle reddedildi (ve hala nispeten nadir bir algoritmadır). [59]

  1843'te Antoine Augustin Cournot terimi kullanan ilk kişiydi [60]. medyan (değerli medya) bir olasılık dağılımını iki eşit yarıya bölen değer için. Gustav Theodor Fechner medyanı kullandı (Centralwerth) sosyolojik ve psikolojik olaylarda. [61] Daha önce sadece astronomi ve ilgili alanlarda kullanılıyordu. Gustav Fechner, medyanı, daha önce Laplace [61] tarafından kullanılmış olmasına ve medyan, F. Y. Edgeworth tarafından bir ders kitabında görünmesine rağmen, verilerin resmi analizinde popüler hale getirdi. [62] Francis Galton İngilizce terimini kullandı medyan 1881'de, [63] [64] terimleri daha önce kullanmıştı. en ortadaki değer 1869 yılında ve orta 1880'de. [65] [66]

  İstatistikçiler, sezgisel netliği ve manuel hesaplama kolaylığı nedeniyle 19. yüzyıl boyunca yoğun bir şekilde medyan kullanımını teşvik ettiler. Bununla birlikte, medyan kavramı, aritmetik ortalamanın yanı sıra daha yüksek momentler teorisine uygun değildir ve bilgisayarla hesaplanması çok daha zordur. Sonuç olarak, medyan, 20. yüzyılda aritmetik ortalama tarafından bir genel ortalama kavramı olarak istikrarlı bir şekilde yerini aldı. [52] [56]


  Harry Hopkins ve Büyük Buhran Sırasında İşe Yardım

  Harry Hopkins'in 1930'larda Büyük Buhran tarafından yaratılan ekonomik yıkımın üstesinden gelmek için tasarlanan New Deal iş yardımı ve iş programları, Geçici Acil Yardım İdaresi (TERA), Federal Acil Yardım İdaresi (FERA), İnşaat İşleri İdaresi'ni içeriyordu. (CWA) ve İş İlerleme İdaresi (WPA). Bu programlar, Hopkins'in bir sosyal hizmet uzmanı olarak kariyeri boyunca geliştirdiği politikaları yansıtıyordu.

  Harry Hopkins (1890-1946), Grinnell, Iowa'daki Grinnell Koleji'nden mezun olduktan sonra sosyal hizmet dünyasına girdi. İlk kariyerinin çoğunu Manhattan'da, önce bir yerleşim evi işçisi olarak (The Sacred And The Secular in Christodora Settlement House'a gidin) ve ardından New York Yoksulların Durumunu İyileştirme Derneği için "arkadaşça ziyaretçi" olarak geçirdi ( AICP). Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Amerikan Kızılhaçı'na katıldı ve New Orleans ve Atlanta'daki Körfez Bölümünün direktörlüğünü yaptı. 1921'de New York'a döndü ve New York Tüberküloz Derneği'nin direktörü olarak ulusal çapta tanınan bir sosyal hizmet yöneticisi oldu.

  Büyük Buhran'ın ilk yıllarında, Hopkins, New York Valisi Franklin Roosevelt tarafından Geçici Acil Yardım İdaresi'ne (TERA) başkanlık etmek ve eyalet çapındaki işsizler için hem doğrudan yardım hem de iş yardımı sağlamak için görevlendirildi. 1931'de New York Eyaleti Yasama Meclisi bu amaç için yirmi milyon dolar tahsis etmişti. TERA'nın başkanı olarak Hopkins, devletin ekonomik sorunlarına bir çözüm olarak tamamen hükümet işlerine bağlıydı. Bu işlerin faydalı projelerle sınırlı olması ve özel sektörle rekabet etmemesi konusunda ısrar etti. Sınırlı fonlar nedeniyle, TERA işleri için başvuranların, ihtiyacı belirleyecek bir araç testini geçmeleri gerekiyordu. Bununla birlikte, yönergeler ırk, din veya siyaset temelinde ayrımcılığı açıkça yasaklamıştır. TERA ile ilgili yeni olan şey, işsizlerin sadaka istemediğinin anlaşılmasıydı. İş istiyorlardı ve Hopkins bu işleri sağlamanın eyalet hükümetinin sorumluluğunda olduğuna inanıyordu. Albany'de geçirdiği yıllarda Hopkins, ekonomik acil durumlarda hükümet yardımı sağlayan yenilikçi bir program oluşturdu.

  Yeni göreve başlayan Başkan Roosevelt'in ekonomik krizle başa çıkmak için New Deal'i başlatmasından iki ay sonra, Mayıs 1933'te Hopkins, TERA'yı model alan federal yardım programı olan Federal Acil Yardım İdaresi'ne (FERA) başkanlık etmek üzere Washington'a geldi. . Nihai Yeni Bayi olan Hopkins, özel sektör mevcut işgücünü absorbe edemiyorsa, o zaman hükümetin iş sağlama görevi olduğuna inanıyordu. Yerel yönetimler bu işleri sağlamak için gerekli olanaklara veya eğilime sahip değilse, o zaman federal hükümet devreye girmek zorundaydı. Ayrıca, iş sağlayarak işsizliği azaltmak için ulusal bir taahhüdün, bir işsiz olarak işsizlere yönelik olumsuz bir kamu tutumunun üstesinden gelmeye yardımcı olacağına inanıyordu. kalıcı alt sınıf Yeniden Yapılanma Finans Kurumu Binası'ndaki bir koridordaki derme çatma bir masada oturan Hopkins, sonunda on beş milyon insanı çalıştıracak ve aynı zamanda çalışamayacak durumda olanlar için yeni ve daha yeterli yardım standartları oluşturacak bir program taslağı hazırlamaya başladı.

  FERA eyaletlere eşleştirme temelinde fon sağladı: eyaletin artırabileceği her üç dolar için bir federal dolar. Bir ailede yalnızca bir kişi FERA yardımı almaya hak kazandı ve bir sosyal hizmet uzmanının ailenin finansal ihtiyacının kapsamını belirlemesi gerekiyordu. FERA'nın ana hedefleri, işsizler için yeterli yardım ve faydalı işlerdi. Doğrudan yardım (nakit ödemeler veya "aciliyet") acil ve umutsuz ihtiyacı olanlara gitti, ancak iş yardımı, yani yardım ödemeleri karşılığında devlet projelerinde çalışma, işsiz işçilere çalışma onurunu sağlamak için başlatıldı. bir ücret, ancak küçük. Bu iş projeleri özel sektörle rekabet etmeyecekti çünkü bu, Amerikan işletmeleri için ekonomik iyileşme amacını ortadan kaldıracaktı. Doğrudan yardıma olan en gerçek ihtiyaç, istatistikler, Amerikalıların yüzde onunun geçimlik seviyelere indirildiğini ve yalnızca kamu yardımı ya da “acı” yoluyla hayatta kaldıklarını gösteriyordu. Hopkins bunun gerekliliğini fark etti. Ama bunun bir insanın onuruna ne yaptığını biliyordu. İstihdam edilebilir muhtaçları yardım rulolarından çıkarmak ve onları devlet işlerine yerleştirmek istedi. Bir erkeğe bir iyilik yaparsan onun bedenini kurtarırsın ve ruhunu yok edersin” dedi. "Ona bir iş verin ve garantili bir ücret ödeyin, hem bedeni hem de ruhu kurtarmış olursunuz.' 8221 Dole kesinlikle daha ucuzdu ama Hopkins için kendine saygı ve gurur açısından çok pahalıya mal oldu.

  Ancak Hopkins, sınırlı fonların onu FERA kapsamında işle ilgili yardımları yönetmeye zorlamasından memnun değildi. Aşağılayıcı araçlar testini dayatmaktan üzüntü duydu. İşin doğası birçok kadını programdan çıkardı. FERA'nın iş yardım programı yeterli sayıda insanı işe koymuyordu. Satın alma gücü, ulusun ekonomisini canlandıracak kadar artmamıştı. Hopkins, başkanı yenilikçi bir acil durum programını desteklemeye ikna etmek için artık yeterli mühimmata sahip olduğunu hissetti.22 Nisan 1939'da The New York Times'tan başyazı

  9 Kasım 1933'te Başkan Roosevelt çok deneysel İnşaat İşleri İdaresi'ni (CWA) yarattı ve onu Harry Hopkins'in liderliğine yerleştirdi. Dört ay içinde vasıflı ve vasıfsız dört milyon işsiz Amerikalı işe alındı. İşçilerin yarısı yardım rulolarından, diğer yarısı ise yardım isteyemeyecek kadar gururlu işsizlerden alındı. Bu işler kamu projelerine faydalı olacaktı, iş arayan yardım görevlileri lekeden arınmış herhangi bir araç testine tabi tutulmadı. Ayrıca, CWA projeleri, FERA programında olduğu gibi, bir işçinin maaşının miktarını ailesinin tahmini bütçe açığıyla sınırlamadı. Bu, gerçek bir ücret karşılığında gerçek bir işti ve işçiler bununla gurur duyuyorlardı. 1934 baharında CWA sona erdiğinde, 200.000 değerli proje başlatılmıştı.

  CWA kısa ömürlü olmasına rağmen, 1933-34'ün sert kışında milyonlarca Amerikalıya sağladığı ücretler nedeniyle başarılı oldu. Ancak, 1934 baharında on bir milyondan fazla işçi hala yardımdaydı, bunların yüzde sekseni tam olarak istihdam edilebilir durumdaydı. Yeni Bayiler için bu, içler acısı bir insan gücü israfını temsil ediyordu. Başkan Roosevelt, ulusa, yardıma sürekli bağımlılığın, ulusal dokuya temelden zarar veren ruhsal ve zihinsel bir parçalanmaya neden olduğunu ilan etti. Bu şekilde rahatlama sağlamak, bir narkotik, insan ruhunun ince bir yok edicisi uygulamaktır. Sağlam politikanın emirlerine aykırıdır. Amerika geleneklerine aykırıdır. Work must be found for the able-bodied but destitute workers.”

  In his State of the Union Address on January 4, 1935, President Roosevelt stated that the federal government “must quit this business of relief,” and requested $4 billion to provide jobs for those already on relief. To this end, Congress passed the Emergency Relief Appropriation Act of 1935 creating the Works Progress Administration (WPA), an agency to provide government jobs for those able-bodied reliefers. WPA workers could earn no more that an established monthly security wage which, while lower than what they could earn in private industry, was higher than relief. The hourly wages could be no less than the prevailing rate for private industry but work hours could be limited to the number of hours necessary to meet the established security wage.

  The WPA operated from 1935-1942 and at its peak, from 1935-1938, it gave jobs to 3 million each year and spent a total of $10.7 billion. Unlike the FERA, it was run by federal rather than local officials and required no matching state money the care of unemployables was relegated back to the states.

  Government jobs as a means of stabilizing business and providing employment for the able-bodied but idle worker in times of economic depression was a principle that Hopkins had brought with him to Washington in 1933. His work-relief programs mitigated the economic and psychological miseries of millions of Americans and demonstrated his firm belief that direct relief degraded the recipient, wasted his or her work potential, and returned little to the community. Harry Hopkins had faith in the federal government’s ability to assure men and women the opportunity to earn a decent living through useful work and faith, too, in Americans’ willingness to take advantage of that opportunity.

  How to Cite this Article (APA Format): Hopkins, J. (2011). Harry Hopkins and work relief. Retrieved [date accessed] from /eras/harry-hopkins-and-work-relief-during-the-great-depression/.

  3 Replies to &ldquoHarry Hopkins and Work Relief During the Great Depression&rdquo

  Incredible article, it included lot of information that I had a hard time finding else where. In addition It was a readable article that incorporated a lot of ideas and gave me a deeper perspective of the role of Harry Hopkins in the government. Thank you for sharing this and giving me this new insight.


  Relief of a Median Man - History

  Dating to the late 4th century BCE, this finely modeled figure was originally part of a deep relief. Such Greek funerary reliefs often included supporting figures surrounding the deceased person in this case, an older man, the youth's father, probably once completed the group. The figure's nudity and military stance indicate his heroic death. Turning on the axis of his body to look out of the sculptural space at the viewer, he was depicted in an idealized way as a hero, one who died bravely in battle. The rhythmic curves and contrappasto position are indicative of Late Classical Greek art, as is the focus on an individual person, as by this time patrons had lost some of their interest in images of mighty Olympian gods and legendary heroes.

  In both architectural sculpture and single votive statues of Classical Greece, the nude male figure celebrated the human body. In later stages of Greek art, near the end of the 5th and during the 4th centuries BCE, the great patrons and sculptors of Athens embraced a general loosening of classic form, and a more human, emotional approach to rendering the figure. The calm, noble detachment of earlier sculpture gave way to more sensitively rendered images of individuals expressing emotion and feeling. The nude body of this young man has the radiant purity of an athlete in his prime, although implicit in the work is a sense of tragedy, as he has died in the peak of youth. A monument of the highest sculptural quality and of considerable size, this was likely carved by a recognized master of the 4th century BCE. A very similar composition appears on the Ilissos relief (now in the National Museum in Athens) featuring an old man (the father) mourning his son (a nude athlete figure, like ours, but with head intact, see Web Resources below for a comparison). This work is one of the very few surviving 4th-century BCE Greek sculptures in an American collection.

  Heather Bowling, Digital Collections Content Coordinator, 2018.

  Dan uyarlandı:

  Anne Bromberg, Dallas Museum of Art: Selected Works, (Dallas, Texas: Dallas Museum of Art, 1983), 101.

  Anne Bromberg, "Figure of a young man from a funerary relief," in Dallas Museum of Art: A Guide to the Collection, ed. Charles Venable (New Haven, NJ: Yale University Press, 1997), 27.


  İçindekiler

  Patients with MALS reportedly experience abdominal pain, particularly in the epigastrium, which may be associated with eating and which may result in anorexia and weight loss. The pain can be in the left or right side, but usually where the ribs meet. [2] Other signs are persistent nausea, lassitude (especially after a heavy meal) and exercise intolerance. Diarrhea is a common symptom, some experience constipation. While some experience vomiting, not everyone does. Exercise or certain postures can aggravate the symptoms. Occasionally, physical examination reveals an abdominal bruit in the mid-epigastrium. [2]

  Complications of MALS result from chronic compression of the celiac artery. They include gastroparesis [3] and aneurysm of the superior and inferior pancreaticoduodenal arteries. [4]

  The median arcuate ligament is a ligament formed at the base of the diaphragm where the left and right diaphragmatic crura join near the 12th thoracic vertebra. This fibrous arch forms the anterior aspect of the aortic hiatus, through which the aorta, thoracic duct, and azygos vein pass. The median arcuate ligament usually comes into contact with the aorta above the branch point of the celiac artery. However, in up to one quarter of normal individuals, the median arcuate ligament passes in front of the celiac artery, compressing the celiac artery and nearby structures such as the celiac ganglia. [2] In some of these individuals, this compression is pathologic and leads to the median arcuate ligament syndrome. [2]

  Several theories attempt to explain the origin of pain caused by compression of the celiac artery. [5] One proposes that compression of the celiac artery causes ischemia, or decreased blood flow, to abdominal organs, leading to pain. Another hypothesizes that there is compression not only of the celiac artery but also of the celiac ganglia, and that pain results from compression of the latter.

  Median arcuate ligament syndrome is a diagnosis of exclusion. [2] [5] That is, the diagnosis of MALS is generally considered only after patients have undergone an extensive evaluation of their gastrointestinal tract including upper endoscopy, colonoscopy, and evaluation for gallbladder disease and gastroesophageal reflux disease (GERD). [5]

  The diagnosis of MALS relies on a combination of clinical features and findings on medical imaging. [2] Clinical features include those signs and symptoms mentioned above classically, MALS involves a triad of abdominal pain after eating, weight loss, and an abdominal bruit, although the classic triad is found in only a minority of individuals that carry a MALS diagnosis. [5]

  Diagnostic imaging for MALS is divided into screening and confirmatory tests. [5] A reasonable screening test for patients with suspected MALS is duplex ultrasonography to measure blood flow through the celiac artery. [5] [6] Peak systolic velocities greater than 200 cm/s are suggestive of celiac artery stenosis associated with MALS. [5]

  1. Focal narrowing of proximal celiac artery with poststenotic dilatation
  2. Indentation on superior aspect of celiac artery
  3. Hook-shaped contour of celiac artery

  Further evaluation and confirmation can be obtained via angiography to investigate the anatomy of the celiac artery. [5] Historically, conventional angiography was used, although this has been largely replaced by less invasive techniques such as computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR) angiography. [2] [5] Because it provides better visualization of intra-abdominal structures, CT angiography is preferred to MR angiography in this setting. [5] The findings of focal narrowing of the proximal celiac artery with poststenotic dilatation, indentation on the superior aspect of the celiac artery, and a hook-shaped contour of the celiac artery support a diagnosis of MALS. [2] These imaging features are exaggerated on expiration, even in normal asymptomatic individuals without the syndrome. [2]

  Proximal celiac artery stenosis with poststenotic dilatation can be seen in other conditions affecting the celiac artery. [2] The hook-shaped contour of the celiac artery is characteristic of the anatomy in MALS and helps distinguish it from other causes of celiac artery stenosis such as atherosclerosis. [2] This hooked contour is not entirely specific for MALS however, given that 10–24% of normal asymptomatic individuals have this anatomy. [2]

  Decompression of the celiac artery is the general approach to treatment of MALS. [5] The mainstay of treatment involves an open or laparoscopic surgery approaches to divide, or separate, the median arcuate ligament to relieve the compression of the celiac artery. [5] This is combined with removal of the celiac ganglia and evaluation of blood flow through the celiac artery, for example by intraoperative duplex ultrasound. If blood flow is poor, celiac artery revascularization is usually attempted methods of revascularization include aortoceliac bypass, patch angioplasty, and others. [5]

  In recent, a laparoscopic approach used to achieve celiac artery decompression [7] however, should the celiac artery require revascularization, the procedure would require conversion to an open approach. [5]

  Endovascular methods such as percutaneous transluminal angioplasty (PTA) have been used in patients who have failed open and/or laparoscopic intervention. [5] PTA alone, without decompression of the celiac artery, may not be of benefit. [5] [8]

  There are few studies of the long-term outcomes of patients treated for MALS. [5] According to Duncan, [5] the largest and more relevant late outcomes data come from a study of 51 patients who underwent open surgical treatment for MALS, 44 of whom were available for long-term follow-up at an average of nine years following therapy. [9] The investigators reported that among patients who underwent celiac artery decompression and revascularization, 75% remained asymptomatic at follow-up. In this study, predictors of favorable outcome included:

  • Age from 40 to 60 years
  • Lack of psychiatric condition or alcohol use
  • Abdominal pain that was worse after meals
  • Weight loss greater than 20 lb (9.1 kg)

  It is estimated that in 10–24% of normal, asymptomatic individuals the median arcuate ligament crosses in front of (anterior to) the celiac artery, causing some degree of compression. [2] [10] Approximately 1% of these individuals exhibit severe compression associated with symptoms of MALS. [2] The syndrome most commonly affects individuals between 20 and 40 years old, and is more common in women, particularly thin women. [2]

  Celiac artery compression was first observed by Benjamin Lipshutz in 1917. [11] MALS was first described by Pekka-Tapani Harjola in 1963 [12] and subsequently by J. David Dunbar and Samuel Marable in 1965. [13] It has also been called Harjola-Marable syndrome ve Marable syndrome. [11]


  Relief of a Median Man - History

  A few years ago, my mom developed rheumatoid arthritis. Her wrists, knees and toes swelled up, causing crippling, chronic pain. She had to file for disability. She stopped attending our local mosque. Some mornings it was too painful for her to brush her teeth. I wanted to help. But I didn't know how. I'm not a doctor.

  So, what I am is a historian of medicine. So I started to research the history of chronic pain. Turns out, UCLA has an entire history of pain collection in their archives. And I found a story — a fantastic story — of a man who saved — rescued — millions of people from pain people like my mom. Yet, I had never heard of him. There were no biographies of him, no Hollywood movies. His name was John J. Bonica. But when our story begins, he was better known as Johnny "Bull" Walker.

  It was a summer day in 1941. The circus had just arrived in the tiny town of Brookfield, New York. Spectators flocked to see the wire-walkers, the tramp clowns — if they were lucky, the human cannonball. They also came to see the strongman, Johnny "Bull" Walker, a brawny bully who'd pin you for a dollar. You know, on that particular day, a voice rang out over the circus P.A. sistem. They needed a doctor urgently, in the live animal tent. Something had gone wrong with the lion tamer. The climax of his act had gone wrong, and his head was stuck inside the lion's mouth. He was running out of air the crowd watched in horror as he struggled and then passed out. When the lion finally did relax its jaws, the lion tamer just slumped to the ground, motionless. When he came to a few minutes later, he saw a familiar figure hunched over him. It was Bull Walker. The strongman had given the lion tamer mouth-to-mouth, and saved his life.

  Now, the strongman hadn't told anyone, but he was actually a third-year medical student. He toured with the circus during summers to pay tuition, but kept it a secret to protect his persona. He was supposed to be a brute, a villain — not a nerdy do-gooder. His medical colleagues didn't know his secret, either. As he put it, "If you were an athlete, you were a dumb dodo." So he didn't tell them about the circus, or about how he wrestled professionally on evenings and weekends. He used a pseudonym like Bull Walker, or later, the Masked Marvel. He even kept it a secret that same year, when he was crowned the Light Heavyweight Champion of the world.

  Over the years, John J. Bonica lived these parallel lives. He was a wrestler he was a doctor. He was a heel he was a hero. He inflicted pain, and he treated it. And he didn’t know it at the time, but over the next five decades, he'd draw on these dueling identities to forge a whole new way to think about pain. It'd change modern medicine so much so, that decades later, Time magazine would call him pain relief's founding father. But that all happened later.

  In 1942, Bonica graduated medical school and married Emma, his sweetheart, whom he had met at one of his matches years before. He still wrestled in secret — he had to. His internship at New York's St. Vincent's Hospital paid nothing. With his championship belt, he wrestled in big-ticket venues, like Madison Square Garden, against big-time opponents, like Everett "The Blonde Bear" Marshall, or three-time world champion, Angelo Savoldi.

  The matches took a toll on his body he tore hip joints, fractured ribs. One night, The Terrible Turk's big toe scratched a scar like Capone's down the side of his face. The next morning at work, he had to wear a surgical mask to hide it. Twice Bonica showed up to the O.R. with one eye so bruised, he couldn't see out of it. But worst of all were his mangled cauliflower ears. He said they felt like two baseballs on the sides of his head. Pain just kept accumulating in his life.

  Next, he watched his wife go into labor at his hospital. She heaved and pushed, clearly in anguish. Her obstetrician called out to the intern on duty to give her a few drops of ether to ease her pain. But the intern was a young guy, just three weeks on the job — he was jittery, and in applying the ether, irritated Emma's throat. She vomited and choked, and started to turn blue. Bonica, who was watching all this, pushed the intern out of the way, cleared her airway, and saved his wife and his unborn daughter. At that moment, he decided to devote his life to anesthesiology. Later, he'd even go on to help develop the epidural, for delivering mothers. But before he could focus on obstetrics, Bonica had to report for basic training.

  Right around D-Day, Bonica showed up to Madigan Army Medical Center, near Tacoma. At 7,700 beds, it was one of the largest army hospitals in America. Bonica was in charge of all pain control there. He was only 27. Treating so many patients, Bonica started noticing cases that contradicted everything he had learned. Pain was supposed to be a kind of alarm bell — in a good way — a body's way of signaling an injury, like a broken arm. But in some cases, like after a patient had a leg amputated, that patient might still complain of pain in that nonexistent leg. But if the injury had been treated, why would the alarm bell keep ringing? There were other cases in which there was no evidence of an injury whatsoever, and yet, still the patient hurt.

  Bonica tracked down all the specialists at his hospital — surgeons, neurologists, psychiatrists, others. And he tried to get their opinions on his patients. It took too long, so he started organizing group meetings over lunch. It would be like a tag team of specialists going up against the patient's pain. No one had ever focused on pain this way before.

  After that, he hit the books. He read every medical textbook he could get his hands on, carefully noting every mention of the word "pain." Out of the 14,000 pages he read, the word "pain" was on 17 and a half of them. Seventeen and a half. For the most basic, most common, most frustrating part of being a patient. Bonica was shocked — I'm quoting him, he said, "What the hell kind of conclusion can you come to there? The most important thing from the patient's perspective, they don't talk about."

  So over the next eight years, Bonica would talk about it. He'd write about it he'd write those missing pages. He wrote what would later be known as the Bible of Pain. In it he proposed new strategies, new treatments using nerve-block injections. He proposed a new institution, the Pain Clinic, based on those lunchtime meetings. But the most important thing about his book was that it was kind of an emotional alarm bell for medicine. A desperate plea to doctors to take pain seriously in patients' lives. He recast the very purpose of medicine. The goal wasn't to make patients better it was to make patients feel better. He pushed his pain agenda for decades, before it finally took hold in the mid-ྂs. Hundreds of pain clinics sprung up all over the world.

  But as they did — a tragic twist. Bonica's years of wrestling caught up to him. He had been out of the ring for over 20 years, but those 1,500 professional bouts had left a mark on his body. Still in his mid-50s, he suffered severe osteoarthritis. Over the next 20 years he'd have 22 surgeries, including four spine operations, and hip replacement after hip replacement. He could barely raise his arm, turn his neck. He needed aluminum crutches to walk. His friends and former students became his doctors. One recalled that he probably had more nerve-block injections than anyone else on the planet. Already a workaholic, he worked even more — 15- to 18-hour days. Healing others became more than just his job, it was his own most effective form of relief. "If I wasn't as busy as I am," he told a reporter at the time, "I would be a completely disabled guy."

  On a business trip to Florida in the early 1980s, Bonica got a former student to drive him to the Hyde Park area in Tampa. They drove past palm trees and pulled up to an old mansion, with giant silver howitzer cannons hidden in the garage. The house belonged to the Zacchini family, who were something like American circus royalty. Decades earlier, Bonica had watched them, clad in silver jumpsuits and goggles, doing the act they pioneered — the Human Cannonball. But now they were like him: retired. That generation is all dead now, including Bonica, so there's no way to know exactly what they said that day. But still, I love imagining it. The strongman and the human cannonballs reunited, showing off old scars, and new ones. Maybe Bonica gave them medical advice. Maybe he told them what he later said in an oral history, which is that his time in the circus and wrestling deeply molded his life.

  Bonica saw pain close up. He felt it. He lived it. And it made it impossible for him to ignore in others. Out of that empathy, he spun a whole new field, played a major role in getting medicine to acknowledge pain in and of itself.

  In that same oral history, Bonica claimed that pain is the most complex human experience. That it involves your past life, your current life, your interactions, your family. That was definitely true for Bonica.


  İçindekiler

  The term only appears twice in Iranian texts from before the 5th century BCE, and only one of these can be dated with precision. This one instance occurs in the trilingual Behistun inscription of Darius the Great, and which can be dated to about 520 BCE. In this trilingual text, certain rebels have magian as an attribute in the Old Persian portion as maγu- (generally assumed to be a loan word from Median). The meaning of the term in this context is uncertain.

  The other instance appears in the texts of the Avesta, the sacred literature of Zoroastrianism. In this instance, which is in the Younger Avestan portion, the term appears in the hapax moghu.tbiš, meaning "hostile to the moghu", where moghu does not (as was previously thought) mean "magus", but rather "a member of the tribe" [4] or referred to a particular social class in the proto-Iranian language and then continued to do so in Avestan. [5]

  An unrelated term, but previously assumed to be related, appears in the older Gathic Avestan language texts. This word, adjectival magavan meaning "possessing maga-", was once the premise that Avestan maga- and Median (i.e. Old Persian) magu- were co-eval (and also that both these were cognates of Vedic Sanskrit magha-). While "in the Gathas the word seems to mean both the teaching of Zoroaster and the community that accepted that teaching", and it seems that Avestan maga- is related to Sanskrit magha-, "there is no reason to suppose that the western Iranian form magu (Magus) has exactly the same meaning" [6] as well. But it "may be, however", that Avestan moghu (which is not the same as Avestan maga-) "and Medean magu were the same word in origin, a common Iranian term for 'member of the tribe' having developed among the Medes the special sense of 'member of NS (priestly) tribe', hence a priest." [4] cf [5]

  Classical Greek Edit

  The oldest surviving Greek reference to the magi – from Greek μάγος (mágos, plural: magoi) – might be from 6th century BCE Heraclitus (apud Clemens Protrepticus 12), who curses the magi for their "impious" rites and rituals. Herakleitos'un bahsettiği ritüellerin tarifi günümüze ulaşmamıştır ve Herakleitos'un yabancılardan bahsettiğini gösteren hiçbir şey yoktur.

  Better preserved are the descriptions of the mid-5th century BCE Herodotus, who in his portrayal of the Iranian expatriates living in Asia Minor uses the term "magi" in two different senses. In the first sense (Tarihler 1.101), Herodotus speaks of the magi as one of the tribes/peoples (ethnous) of the Medes. Başka bir anlamda (1.132), Herodot "magi" terimini genel olarak bir "sakerdotal kast"a atıfta bulunmak için kullanır, ancak "etnik kökeni bir daha asla bahsedildiği kadar çok değildir." [6] According to Robert Charles Zaehner, in other accounts, "we hear of Magi not only in Persia, Parthia, Bactria, Chorasmia, Aria, Media, and among the Sakas, but also in non-Iranian lands like Samaria, Ethiopia, and Egypt. Their influence was also widespread throughout Asia Minor. It is, therefore, quite likely that the sacerdotal caste of the Magi was distinct from the Median tribe of the same name." [6]

  As early as the 5th century BCE, Greek magos had spawned mageia ve magike to describe the activity of a magus, that is, it was his or her art and practice. Ama neredeyse en başından, eylemin adı ve aktörün adı şirketten ayrıldı. bundan sonra, mageia was used not for what actual magi did, but for something related to the word 'magic' in the modern sense, i.e. using supernatural means to achieve an effect in the natural world, or the appearance of achieving these effects through trickery or sleight of hand. The early Greek texts typically have the pejorative meaning, which in turn influenced the meaning of magos to denote a conjurer and a charlatan. Already in the mid-5th century BC, Herodotus identifies the magi as interpreters of omens and dreams (Tarihler 7.19, 7.37, 1.107, 1.108, 1.120, 1.128).

  Helenistik dönemden önceki diğer Yunan kaynakları, Pers Ahameniş sarayında ilk elden deneyime sahip olan beyefendi-asker Ksenophon'u içerir. In his early 4th century BCE Cyropaedia, Xenophon depicts the magians as authorities for all religious matters (8.3.11), and imagines the magians to be responsible for the education of the emperor-to-be.

  Roma dönemi Düzenle

  Once the magi had been associated with "magic" – Greek magikos – it was but a natural progression that the Greeks' image of Zoroaster would metamorphose into a magician too. [7] The first century Pliny the Elder names "Zoroaster" as the inventor of magic (Doğal Tarih xxx.2.3), but a "principle of the division of labor appears to have spared Zoroaster most of the responsibility for introducing the dark arts to the Greek and Roman worlds. That dubious honor went to another fabulous magus, Ostanes, to whom most of the pseudepigraphic magical literature was attributed." [7] For Pliny, this magic was a "monstrous craft" that gave the Greeks not only a "lust" (aviditatem) for magic, but a downright "madness" (rabiem) for it, and Pliny supposed that Greek philosophers – among them Pythagoras, Empedocles, Democritus, and Plato – traveled abroad to study it, and then returned to teach it (xxx.2.8–10).

  "Zoroaster" – or rather what the Greeks supposed him to be – was for the Hellenists the figurehead of the 'magi', and the founder of that order (or what the Greeks considered to be an order). Ayrıca, esas olarak rakiplerin metinlerini itibarsızlaştırmak için oluşturulmuş geniş bir "Zerdüşt" sahte yazı özetinin yazarı olarak projelendirildi. "The Greeks considered the best wisdom to be exotic wisdom" and "what better and more convenient authority than the distant – temporally and geographically – Zoroaster?" [7] The subject of these texts, the authenticity of which was rarely challenged, ranged from treatises on nature to ones on necromancy. But the bulk of these texts dealt with astronomical speculations and magical lore.

  Astrolojiyle ilişkilendirilen faktörlerden biri, Zerdüşt'ün adı ya da daha doğrusu Yunanlıların ondan ne anladığıydı. His name was identified at first with star-worshiping (astrothytes "star sacrificer") and, with the Zo-, even as the yaşamak Yıldız. Later, an even more elaborate mytho-etymology evolved: Zoroaster died by the living (zo-) flux (-ro-) of fire from the star (-astr-) which he himself had invoked, and even that the stars killed him in revenge for having been restrained by him. [8] The second, and "more serious" [8] factor for the association with astrology was the notion that Zoroaster was a Chaldean. The alternate Greek name for Zoroaster was Zaratas / Zaradas / Zaratos (bkz. Agathias 2.23–5, Clement Stromata I.15), which – according to Bidez and Cumont – derived from a Semitic form of his name. The Suda's chapter on astronomia notes that the Babylonians learned their astrology from Zoroaster. Lucian of Samosata (Mennipus 6) decides to journey to Babylon "to ask one of the magi, Zoroaster's disciples and successors", for their opinion.

  Kelime mágos (Greek) and its variants appear in both the Old and New Testaments. [9] Ordinarily this word is translated "magician" or "sorcerer" in the sense of illusionist or fortune-teller, and this is how it is translated in all of its occurrences (e.g. Acts 13:6) except for the Gospel of Matthew, where, depending on translation, it is rendered "wise man" (KJV, RSV) or left untranslated as büyücü, typically with an explanatory note (NIV). However, early church fathers, such as St. Justin, Origen, St. Augustine and St. Jerome, did not make an exception for the Gospel, and translated the word in its ordinary sense, i.e. as "magician". [10] The Gospel of Matthew states that magi visited the infant Jesus to do him homage shortly after his birth (2:1–2:12). The gospel describes how magi from the east were notified of the birth of a king in Judaea by the appearance of his star. Upon their arrival in Jerusalem, they visited King Herod to determine the location of the king of the Jews's birthplace. Herod, disturbed, told them that he had not heard of the child, but informed them of a prophecy that the Messiah would be born in Bethlehem. He then asked the magi to inform him when they find the infant so that Herod may also worship him. Guided by the Star of Bethlehem, the wise men found the baby Jesus in a house Matthew does not say if the house was in Bethlehem. They worshiped him, and presented him with "gifts of gold and of frankincense and of myrrh." (2.11) In a dream they are warned not to return to Herod, and therefore return to their homes by taking another route. Since its composition in the late 1st century, numerous apocryphal stories have embellished the gospel's account. Matthew 2:16 implies that Herod learned from the wise men that up to two years had passed since the birth, which is why all male children two years or younger were slaughtered.

  In addition to the more famous story of Simon Magus found in chapter 8, the Book of Acts (13:6–11) also describes another magus who acted as an advisor of Sergius Paulus, the Roman proconsul at Paphos on the island of Cyprus. He was a Jew named Bar-Jesus (son of Jesus), or alternatively Elymas. (Another Cypriot magus named Atomos is referenced by Josephus, working at the court of Felix at Caesarea.)

  One of the non-canonical Christian sources, the Syriac Infancy Gospel, provides, in its third chapter, a story of the wise men of the East which is very similar to much of the story in Matthew. This account cites Zoradascht (Zoroaster) as the source of the prophecy that motivated the wise men to seek the infant Jesus. [11]

  In Arabic, "Magians" (majus) is the term for Zoroastrians. The term is mentioned in the Quran, in sura 22 verse 17, where the "Magians" are mentioned alongside the Jews, the Sabians and the Christians in a list of religions who will be judged on the Day of Resurrection.

  In the 1980s, Saddam Hussein's Ba'ath Party used the term majus during the Iran–Iraq War as a generalization of all modern-day Iranians. "By referring to the Iranians in these documents as majus, the security apparatus [implied] that the Iranians [were] not sincere Muslims, but rather covertly practice their pre-Islamic beliefs. Thus, in their eyes, Iraq's war took on the dimensions of not only a struggle for Arab nationalism, but also a campaign in the name of Islam." [12]

  In India, the Sakaldwipiya Brahmins are considered to be the descendants of the ten Maga (Sanskrit मग) priests who were invited to conduct worship of Mitra (Surya) at Mitravana (Multan), as described in the Samba Purana, Bhavishya Purana and the Mahabharata. Their original home was a region named as Sakadvipa. According to Varahamihira (c. 505 - c. 587), the statue of the Sun god (Mitra), is represented as wearing the "northern" (central Asian) dress, specifically with horse riding boots. Several Brahmin communities of India trace their descent from the Magas. Several of the classical astronomers and mathematicians of India such are Varahamihira are considered to be the descendants of the Magas. [13] [14]

  Varahamihira specifies that installation and consecration of the Sun images should be done by the Magas. Albiruni mentions that the priests of the Sun Temple at Multan were Magas. The Magas had colonies in a number of places in India, and were the priests at Konark, Martanda and other sun temples. [15]

  Victor H. Mair (1990) suggested that Chinese (巫 "shaman witch, wizard magician") may originate as a loanword from Old Persian *maguš "magician magi". Mair reconstructs an Old Chinese *m y ag. [16] The reconstruction of Old Chinese forms is somewhat speculative. The velar final -g in Mair's *m y ag (巫) is evident in several Old Chinese reconstructions (Dong Tonghe's *m y wag, Zhou Fagao's *mjwaγ, and Li Fanggui's *mjag), but not all (Bernhard Karlgren's *m y wo and Axel Schuessler's *ma).

  Mair adduces the discovery of two figurines with unmistakably Caucasoid or Europoid features dated to the 8th century BCE, found in a 1980 excavation of a Zhou Dynasty palace in Fufeng County, Shaanxi Province. One of the figurines is marked on the top of its head with an incised graph. [17]

  Mair's suggestion is based on a proposal by Jao Tsung-I (1990), which connects the "cross potent" Bronzeware script glyph for wu 巫 with the same shape found in Neolithic West Asia, specifically a cross potent carved in the shoulder of a goddess figure of the Halaf period. [18]


  Cost of Living 1932

  1. Wall Street Crash on October 29 News Events, 1929
  2. Banks began to fail in October 1930
  3. The US introduces import tariffs on over 20,000 imported goods to record levels leading to other countries following suit
  4. Due to bank failures ( no federal deposit insurance existed ) people withdrew money from the banks to keep in currency or gold making the problem worse
  5. Drought Conditions and over mechanization of farming caused great area's of the midwest to become Dust Bowls
  6. Economic cost of World War I still a problem stifling investment ( Worldwide )

  Drainage

  The few streams emptying into the desiccated central plateau dissipate in saline marshes. The general drainage pattern is down the outward slopes of the mountains, terminating in the sea. There are three large rivers, but only one—the Kārūn—is navigable. It originates in the Zagros Mountains and flows south to the Shatt Al-Arab (Arvand Rūd), which empties into the Persian Gulf. The Sefīd ( Safid) River originates in the Elburz Mountains in the north and runs as a mountain stream for most of its length but flows rapidly into the Gīlān plain and then to the Caspian Sea. The Dez Dam in Dezfūl is one of the largest in the Middle East. The Sefīd River Dam, completed in the early 1960s at Manjīl, generates hydroelectric power and provides water for irrigation.

  The Zāyandeh River, the lifeline of Eṣfahān province, also originates in the Zagros Mountains, flowing southeastward to Gāv Khūnī Marsh (Gāvkhāneh Lake), a swamp northwest of the city of Yazd. The completion of the Kūhrang Dam in 1971 diverted water from the upper Kārūn through a tunnel 2 miles (3 km) long into the Zāyandeh for irrigation purposes.

  Other streams are seasonal and variable: spring floods do enormous damage, while in summer many streams disappear. However, water is stored naturally underground, finding its outlet in springs and tap wells.

  The largest inland body of water, Lake Urmia, in northwestern Iran, covers an area that varies from about 2,000 to 2,300 square miles (5,200 to 6,000 square km). Other lakes are principally seasonal, and all have a high salt content.


  Videoyu izle: การวเคราะหขอมลเบองตน ตอนท 31 เทคนคการหามธยฐาน (Mayıs Ayı 2022).