Hikaye

Tarih Sözlüğü


Egemenlik

Bir ülke, diğer uluslar özerkliğini, bağımsız bir ulus olarak haklarını ve kendi kendini yönetme yeteneğini, yani kendi kanunlarını oluşturma ve özelliklerini ve özelliklerine en uygun olduğunu düşündüğü politik rejimi tanımlama kabiliyetini tanıdığında, bunlara uyduğunda ve saygı duyduğunda egemendir. ihtiyacı vardır.

Diğer kelime önerileri…

Sürdürülebilir toplum

barbarlar

Ticaret postası

hariç tutma

Şiiler

satraplıklar

Parlamento Soruşturma Komitesi (TÜFE)

Sağ, sol