Hikaye

Tarih Sözlüğü


Totaliterlik

Totaliterizm, bireylerin devletin çıkarlarına tamamen tabi kılınmasıyla karakterize edilen bir ideoloji ve politik uygulamayı temsil eden bir terimdir. Totaliter bir rejimde devletin tüm siyasi, sosyal, kültürel, dini ve ekonomik yaşam üzerinde mutlak yetkileri vardır. Totaliterizm, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra ortaya çıkan ve faşizm, Nazizm, Francoizm, Salazarizm ve Sovyet komünizminin temel özelliklerinden birini oluşturan Avrupa diktatörlüklerinde özellikle görüldü.

Diğer kelime önerileri…

soyluluk

neoconlar

faşizm

federasyon

Yaşam beklentisi

modernlik

Kaya sanatı

Aphonsine Yönetmeliği