Hikaye

Tarih Sözlüğü


Hukukun üstünlüğü

Demokratik bir devletle aynı. Başlıca özelliği, özgürlük koşulları ve demokratik haklara uyulması koşuluyla seçilen nüfusun temsilcilerinden oluşan bir Kurucu Meclis tarafından serbestçe oylanan ve onaylanan bir Anayasanın varlığıdır. Hukukun üstünlüğünün bir diğer özelliği, bireysel ve kolektif özgürlüklere ve insan haklarına saygıdır.

Diğer kelime önerileri…

darbe

komünizm

sosyalizm

Vatandaşlık hakları

coronelismo

saray mensubu

tarih öncesi

interventor