Hikaye

Tarih Sözlüğü


Toprakbeyliğine

Tek bir mülke, aileye veya işletmeye ait büyük arazilere verilen ad Sömürge döneminden bu yana kırsal gerçeğimizin bir parçası oldu. Uzmanlar, bu arazi yapısının kırsal alanın mevcut sorunlarının kökeninde olduğunu ve bu da zayıf arazi dağılımına, kırsal işçilere düşük ücretlere, verimsiz arazi kullanımına ve birçok çatışmaya neden olduğunu düşünüyor. Bu tür tarımsal alan organizasyonu, büyük toplumsal eşitsizlik ve gelir dağılımının olduğu Brezilya gibi ülkelerde yaygındır.

Diğer kelime önerileri…

Gücün dağıtılması

Neolitik

neoliberalizmin

Kurumsal Yasa

neoconlar

Sanayi Devrimi

totaliterlik

BM