Hikaye

Kralın Kötülüğü

Kralın Kötülüğü


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kralın kötülüğü (Latince'den morbus regius Kraliyet hastalığı anlamına gelir), daha yaygın olarak skrofula veya tıbbi olarak bilinir tüberküloz lenfadenit, kalıtsal ilahi güçlerinin bir parçası olarak hükümdarın dokunuşuyla tedavi edildiğine inanılan bir cilt hastalığıydı. Kraliyet dokunuşunun, hükümdarın acı çeken bir kişiye basit bir el koyması, enfeksiyonu tedavi edebileceği fikri, 18. yüzyıla kadar 1.200 yıl boyunca devam etti. Enfeksiyonun nedeni 19. yüzyılın sonlarına kadar bilinmiyordu. Tarihsel olarak, hastalık genellikle tüketim, phthisis, skrofula, "kralın dokunuşu", "beyaz veba" ve "tüm bu ölüm adamlarının kaptanı" olarak anılırdı. 1839'da bir Alman doktor olan Johann Lukas Schönlein, tüberkülozun tüm belirtileri için genel bir terim olarak "tüberküloz" terimini kullandı, çünkü tüberkül hastalığın anatomik temeliydi.

Skrofula (Tüberküloz)

Keith Manchester, Antik Çağda Tüberküloz ve Cüzzam: Bir Yorum, tüberkülozun insanlık tarihinde oynadığı rolün net bir tarihini sunar. Manchester, tüberkülozu (TB) cinsten kronik bir bakteriyel hastalık olarak tanımlayarak başlar. mikobakteri ve türler Tüberküloz. İnsanlar iki biçimden birinden etkilenir: insan veya sığır. İnsan tipi TB, genellikle başka bir kişinin etkilenen nefesiyle insandan insana temastan sonra akciğerlerden girer. TB'nin bu formu özellikle yoğun, kentsel alanlarda öldürücüdür. Sığır formu bağırsakta başlar ve genellikle enfekte süt tüketerek veya enfekte et yiyerek elde edilir. Sığır formu büyük olasılıkla insanın TB ile en erken karşılaşmasıdır, çünkü ilk evcilleştirilmiş sığır sürülerinde mevcuttu veya et için avlanan hayvan sürülerinden herhangi birine bulaştı.

Tüberküloz bulaşmış ve batıl bir ilaca, kralın dokunuşuna başvurmak için gerekli tıbbi uzmanlığa sahip olmayan insanlar için sosyal sahne hazırlandı.

Bilim adamları, Mısır'ın Üçüncü Ara Dönemi'nin (MÖ 1070-946) 21. Avrupa muhtemelen Roma sonrası dönemde ve özellikle de Britanya'da MS 3. ila 5. yüzyıllar arasında ilk TB salgınlarını yaşadı. Hastalığın Avrupa ve İngiltere'de yayılması, nüfus yoğunluğu daha yüksek olan kasaba ve şehirlerin sayısının artması ve ticaretin genişlemesinden kaynaklandı. Manchester ayrıca, 1340'larda, daha düşük yaşam standartları ve genel olarak daha kötü sağlık durumu, TB'nin daha geniş yayılmasına katkıda bulunurken, 1340'larda hıyarcıklı veba veya Kara Ölüm salgını sırasında verem oranlarının düştüğünü savunuyor. 15. yüzyılda, genişleyen sığır sürüleri, sığır tipi tüberkülozun ortaya çıkmasına neden oldu. İnsanların hayvanlarıyla aynı evlerde yaşaması nedeniyle insan-hayvan temasının artmasına ve dolayısıyla sığır tüberkülozunun yayılmasının artmasına neden olduğu için ortaçağ döneminde tüberkülozun da yayıldığı biliniyordu. Sosyal ortam, tüberküloz bulaşmış ve batıl bir ilaca, kralın dokunuşuna başvurmak için gerekli tıbbi uzmanlığa sahip olmayan insanlar için hazırlandı.

Belirtiler

bakteri, tüberküloz lenfadenit, kontamine havayı soluyarak bir kişiye girdi. Scrofula, hastada birden fazla semptom sergiledi. Hastalık titreme, terleme ve ateşe neden oldu. Lenf düğümlerinin ve kemiklerin şişmesi nedeniyle, boyun, baş ve yüzde cilt enfeksiyonları ve ülserli yaralar ortaya çıktı ve bu da "domuz benzeri" bir görünüme neden oldu (ilk olarak Aristoteles tarafından tanımlandı). Bakteri ile enfekte olduktan sonra, yaralar yavaş yavaş büyür ve bazen aylarca hatta yıllarca hastada kalır. Bu lezyonlar, bazılarının inandığı gibi, günahın kanıtıydı. Zamanla, skrofula üç biçimde ortaya çıkacaktır: akut, kronik ve ölümcül. Akut aşamada, hastalığın semptomları ortaya çıkar, sonra kaybolur ve sonra yeniden ortaya çıkar. Kronik evre, semptomların ve yaraların sürekli olarak uzun süreli varlığı ile işaretlendi. Ölümcül aşama ölüme yol açtı.

Tedavi

Skrofula görünümü, özellikle çocuklarda, genellikle oburluk ile ilişkilendirildi. Denenecek ilk tedavilerden biri, sarımsak, soğan ve şarap gibi koku yayan yiyecekleri kısıtlayarak bir kişinin diyetini değiştirmekti. Ayrıca davranış değişikliklerinin sorunu azaltacağı veya iyileştireceği düşünüldü, bu nedenle bazen bağırma, öfke veya endişe miktarını sınırlamak veya azaltmak reçete edildi.

Aşk tarihi?

Ücretsiz haftalık e-posta bültenimize kaydolun!

Tıbbi olarak, hastalığa karşı koymak için çeşitli yaklaşımlar kullanıldı. Eski Mısırlılar hastalığı ameliyat ve çeşitli pansumanlarla tedavi ettiler. Hipokrat dinlenmeyi, dua etmeyi, süt içmeyi, diyet yapmayı ve aşırı hava koşullarından kaçınmayı tavsiye etti. Çinliler akupunkturu denedi. Ve Anglo-Saksonlar otlar, sülükler ve muskalar kullandılar. Bu ilaçlar başarısız olursa, doktorlar ameliyata girdi. Prosedür, derinin dış tabakasını kesmeyi, eti kazımayı ve skrofula püstülünü çekmeyi içeriyordu. Çok fazla kanama meydana gelirse, prosedür günde sadece birkaç püstül çıkararak birkaç güne gerilir. Tüm bu cerrahi veya cerrahi olmayan girişimler başarısız olursa, hasta kralı ziyarete gönderilirdi.

Ritüel

İsa'nın iyileştirici güçlerini taklit ederek, İngiliz ve Fransız kralları, skrofula hastalarını iyileştirmek için "dokunma" olarak bilinen bir ritüele katıldılar.

İsa'nın iyileştirici güçlerini taklit ederek, İngiliz ve Fransız kralları, skrofula hastalarını iyileştirmek için "dokunma" olarak bilinen bir ritüele katıldılar. Ritüel, dokunarak şifa uygulayan kilise adamlarının uygulamasından doğdu. Kraliyet dokunma ritüeli 496'da Fransa'nın Clovis zamanına kadar uzanır ve İngiltere'deki en erken görünümü, Confessor Edward'ın (r. 1042-1066) hükümdarlığı sırasında meydana geldi. Uygulama, sırasıyla Fransa'nın Louis IX (taht. 1226-1270) ve İngiltere'nin II. Edward (h. 1327-1377) krallıkları sırasında resmileşti.

Ayin süreci en iyi İngiliz yazar, bahçıvan ve günlük yazarı John Evelyn'in (1620-1706) 6 Temmuz 1660 tarihli günlüğündeki ilk elden anlatımında anlatılmaktadır. Macbeth, Perde IV, sahne III:

…sefil ruhlardan oluşan bir ekip var
Bu onun tedavisi olarak kalır: hastalıkları ikna eder
Sanatın büyük tahlili; ama onun dokunuşunda -
Böyle bir kutsallık cennetin elini verdi—…
'Bu kötülüğü çağırdı:
Bu iyi kralda çok mucizevi bir eser;
Burada-kaldığım için İngiltere'de sık sık,
yaptığını görmüştüm. Cenneti nasıl ister,
En iyi kendisi bilir: ama garip bir şekilde ziyaret edilen insanlar,
Hepsi şişmiş ve ülserli, göze acınası,
Sadece ameliyatın umutsuzluğunu tedavi ediyor,
Boyunlarına altın bir pul asmak,
Kutsal dualarla devam edin: ve konuşulur,
Sonraki kraliyete bırakır
İyileşme kutsaması.

Hasta kişi kralın önüne getirilir ve ardından hükümdarın önünde diz çökerdi. Kral, etkilenen kişinin yüzüne ve yanaklarına dokunurken, bir papaz "Onların üzerine elini koydu ve onları iyileştirdi" dedi. Papazın sözleri, dirilişten sonra havarileriyle konuşan İsa'nın, öğrencilerin iyileştirme güçlerine sahip olacağını öne sürdüğü Markos 16:18 İncili'ndeki bir pasaja atıfta bulunuyor. Birçok insan hastalığın günah tarafından getirildiğine inanıyordu, bu nedenle törenin merkezinde dualar vardı. Hastalığın günahı, etkilenen kişiyle sınırlı değildi; aynı zamanda bir ailenin, bir köyün, bir kasabanın veya krallığın toplu günahlarının bir sonucuydu.

Duaların yanı sıra kurtuluş ihtiyacı da vardı; her ikisi de Tanrı'nın iyileştirici güçlerini çağırmak için gerekliydi. O zaman kral, Tanrı'nın yerine hareket etti. Kamusal ritüelin tamamı, özellikle insanlar kralın dokunuşunun başarılı olduğuna inandıklarında, kralın popülaritesinde bir artış sağladı ve aynı zamanda hükümdarın ilahi güçler talep etmesine izin verdi ve tahtın meşruiyetini daha da artırdı. Törenden sonra, yeni dokunulan kişi, kraldan "dokunma parçası" olarak adlandırılan bir altın para alacaktı (İngiltere'de aynı paraya melek denirdi). Tedavi, kralın ellerini hasta üzerine durulamak için kullanılan su serpilerek de uygulanabilirdi.

Ayin, fazla Katolik olduğu için yaraların üzerinde haç işareti yapma geleneğini durduran İskoçya Kralı VI. James (İngiltere Kralı I. James olarak da bilinir) döneminde daha da popüler hale geldi. töreni daha Protestan yapmak. Ritüelin uygulaması, en büyük uygulayıcısı olan İngiltere Kralı II. Charles'ın (1660-1685) döneminde doruk noktasına ulaştı. Charles yılda yaklaşık 6.000 kişiye sık sık dokunurken, saltanatı boyunca 96.000 kişiye törenle katıldığı bildirildi. Orange'lı William (r. 1689-1702), ritüelin işe yaradığına inanmadığı için uygulamayı sonlandırdı, ancak Kraliçe Anne'nin saltanatı sırasında (m. 1702-1714) kısaca yeniden canlandırıldı.

Sonuçlar

Kralın dokunuşu elbette kimseyi iyileştirmedi. Kralların ilahi iyileştirme güçleri yoktu. Yine de halk, kralın böyle bir tedavi uygulayabileceğini düşündü. Kralın dokunduğu herhangi bir kişinin toplumdaki normal yaşama dönmesine izin verildi. Bu eylem büyük olasılıkla hastalığın enfekte olmayan diğerlerine yayılmasına yardımcı oldu. Kralın yetkileri sadece hastalığa çare bulmanın ötesine geçti ve gerçekleştirilen binlerce ritüel aynı zamanda ulusun günahlarını iyileştirmeye ve tüm toplumu daha tanrısal hale getirmeye yardımcı oldu.

Bin yıl boyunca tüberkülozdan kaç kişinin öldüğünü bilmenin hiçbir yolu yok. MÖ 8.000'e kadar uzanan milyonlarca insan telef oldu. TB'nin diğer mikroplardan daha fazla insanı öldürdüğü öne sürülmüştür. 1882'de bir Alman doktor olan Robert Koch, tüberküloza neden olan bakterileri keşfetti. 1895 yılında Alman mühendis ve fizikçi Wilhelm Konrad von Röntgen tarafından X-ışınının geliştirilmesi, tıbbın bir kişinin akciğerlerinde TB'yi tespit etme yeteneğine büyük ölçüde yardımcı oldu. TB tedavisi için ilk aşı 1908 yılında iki Fransız bakteriyolog Albert Calmette ve Camille Guérin tarafından geliştirildi. 1945'e gelindiğinde, bir dizi antibiyotik, özellikle streptomisin, tüberkülozdan muzdarip insanları tedavi etmek için kullanılabilir hale geldi. Son on yılda, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında 500.000 vakaya neden olan çok ilaca dirençli bir tüberküloz formu (MDR-TB) ortaya çıktı.


Kral Andrias

Bu Yazı Spoiler İçermektedir - UYARI: Bu yazı büyük spoiler içermektedir. Bir hikayedeki olay örgüsü/karakter öğeleri hakkında hayati bilgiler öğrenmek istemiyorsanız, bu uyarının ötesinde okumak istemeyebilirsiniz: Devam etmeniz durumunda, bu gerçeklerin söz konusu medyadan yararlanmanız üzerindeki olumsuz etkileri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Hepsi bu.

Ad Soyad

Takma ad

Menşei

Meslek

Güçler/Beceriler

geniş manipülasyon
Felaket Kutusu Bilgisi
İnsanüstü güç
insanüstü dayanıklılık
Geniş kaynaklar
kılıç ustalığı

Hobi

Hedefler

Kehaneti geri al.
Newtopia'ya gücü geri yüklemek ve çoklu evreni fethetmek için Felaket Kutusunu kullanın (hepsi devam ediyor).

Suçlar

fetih
Cinayet
Toplu cinayete teşebbüs
terörizm
Çocukların tehlikeye atılması

Kötü Adamın Türü

Kral Andrias, Marcy Wu'yu kazığa geçirdikten sonra.

Kral Andrias Leviathan Disney Channel serisinin ana antagonistidir amfibi.

Newtopia şehrinde yaşayan ve The Night adlı bir canavara hizmet eden Amphibia'nın hükümdarıdır. Anne Boonchuy'un baş düşmanıdır.

Dr. Facilier'i de seslendiren Keith David tarafından seslendirilmektedir. Prenses ve Kurbağa, Thel 'Vadam içinde hale video oyunu franchise, içinde Big Tim Bir rüya için ağıt, Tublat Tarzan Efsanesi, Thailog'da çörtenler dizi, Akış Sürekli dizi, Malcolm Kane'de Armstrong'u esnetin ve Flex Fighter'ları güçlendirin, Julius Little ve Kendisi Azizler Sırası dizi, Atlas Genç Titanlar, Lord Marmoo'dan Kulipari: Kurbağalar Ordusu, ve Thrull Dünyadaki Son Çocuklar.


Tarihin En Kötü Hükümdarları Gerçekler

Peter III 14 yaşındayken en yakın akrabası ve Elizabeth Teyze Rusya İmparatoriçesi oldu ve üzgün kıçını onunla birlikte Rusya'ya sürükledi. Peter Rusya'dan nefret ediyordu ve Rusya ondan nefret ediyordu, yani tam olarak cennette yapılmış bir eşleşme değildi. 17 yaşındayken Büyük Catherine ile evlendi, ancak bir yöneticiden daha fazla bir koca olmaya hazır değildi ve onunla yatakta oyuncak askerler oynamayı tercih etti. Harika bir kadın olan Catherine, bu aptalca davranışa uzun süre tahammül etmedi ve Peter'ın onu boşama planının haberini aldığında, onu devirmek için komplo kurdu. Zorla tahttan indirilip sürgüne gönderilmesinden dokuz gün sonra, muhtemelen Catherine'in emriyle öldürüldü. Diyelim ki kimse onun ölümü için yas tutmadı.

SecretosCortesanos

3. İngiltere Kralı VI.Henry (1421-1471)

Üç bölümlük bir Shakespeare drama döngüsünün konusu olan VI. Hiçbir zaman güçlü bir lider olmayan Henry, ilk tam zihinsel çöküşünü 1453'te yaşadı ve bu da onu bir yıldan fazla bir süre iletişimsiz bir sersemlik içinde bıraktı. Geçici bir iyileşmeden sonra, durumu 1456'da rutin bir dinsel bağlılıkla noktalanan uyuşukluk içinde kötüleşti. 1461'de Yorkist güçler tarafından tahttan indirildi, İskoçya'da sürgüne gönderildi, 1470'te kısa bir süre tahtına geri döndü, ancak sonraki yıl yeniden hapsedildi ve öldürüldü.


Kişilik

İlk çıkışında, Kutsal Şövalyelerin müttefiki olarak gösterilir ve peşinde olduğu kişiyle birlikte yoluna çıkan herkesi yok etmeye isteklidir. Δ]  Meliodas bir keresinde King'i Elizabeth'i tanımlarken ondan Günahların "hayvanı" olarak söz etmişti ve gerçekten de King'in gereksiz zararlara başvurmadaki yavaşlığı, onu ahlaki açıdan en dik üye haline getirebilir. Çoğu durumda havada yükselmeyi tercih eden, biraz tembel görünüyordu. Geçmişte, Ban'ın çaldığı pelüş hayvanları çocuklara geri veren şefkatli bir karakter olarak gösterilmişti. Ayrıca, kolayca ağlayan, duygusal bir insan olduğu anlaşılıyor. Ε] King, Diane'e olan sevgisini kabul etmekte zorlanıyor. Meliodas ve Diane ile birlikte olmaktan hoşlansa da bunu ifade etmeye cesaret edemiyordu. Ban'ı "öldürerek" onun ölümünün intikamını almak istediğinde görüldüğü gibi, kız kardeşi Elaine'e derinden değer verir. Η]

King'in de sevecen bir tarafı olduğu gösterilmiştir. Yedi Ölümcül Günah'a Kutsal Şövalyelere karşı savaşlarında yardım eder, ancak bunun sadece Diane için olduğunu iddia eder. ⎖] Tembelliğin Günahı olmasına rağmen, çalışkan ve zaman zaman ciddidir. King gruba katıldığında, gruptaki tek mantıklı kişi gibi davranmaya başlar ve takım arkadaşlarının kutsal hazinelerini kaybetme konusundaki kayıtsızlıkları gibi düzensiz ve biraz delice davranışlarını sorgular. ⎗] Sevmediği bir şeyi yapmaya zorlandığında, King, Diane'i mutlu edecekse kolayca motive olabilir. ⎘] King'in nazik kişiliğine rağmen, sınırlarını zorlarsa birini öldürmeye karşı değildir. King, ona saldırmaya devam ederlerse Guila ve Jericho'yu öldürmeye istekliydi, ancak Helbram ikisini kurtardıktan sonra yapamadı. ⎙]


Nesne

Yarın, Kral John tarafından Runnymede'de 15 Haziran 1215'te yayınlanan ünlü belge olan Magna Carta'nın 800. yıldönümünü, fark etmemiş olabilirsiniz. ve 4.000'den fazla kelime). Ancak bunun “iyi bir şey” olduğunun farkındalar - bugün sahip olduğumuz özgürlükler yönünde önemli bir adım.

Aynı zamanda, çoğu insan John'un kendisini "kötü bir kral" olarak düşünür, özellikle de Robin Hood hikayelerinde kötü adam olarak ortaya çıktığı için. Yakın zamanda bir akademisyen onu Radyo 4'te "mutlak bir çürük" olarak tanımladı, diğeri ise daha az kısıtlı, onu "bir s—" olarak özetledi.

O halde nasıl oldu da kötü kral Magna Carta'da bize bu kadar iyi bir şey bıraktı? Bazı tarihçiler, Kral John'un tamamen yanlış olduğunu sordular mı? Aslında efsanenin söylediği kadar kötü olmadığını mı?

Bunun yanıtı, vurgulu bir “Hayır!”dır. John, İngiltere tahtına oturan en kötü krallardan biriydi - tartışmasız en kötü kral. Çağdaş bir tarihçinin sözleriyle "çok kötü bir adam", "kötü niteliklerle dolu." Ara sıra onu rehabilite etme girişimlerine rağmen, akademisyenler arasındaki itibarı son derece zayıf kalıyor.

John'un suçları listelenemeyecek kadar çoktur. Her şeyden önce, hain biriydi: ağabeyi Aslan Yürekli Richard haçlı seferine gittiğinde, John Fransa kralı Philip Augustus ile komplo kurarak tahtı ele geçirmeye çalıştı ve çağdaşlarının onu “bir deli” olarak lanetlemesine yol açtı. başlı gençlik” ve “doğanın düşmanı”. Aynı zamanda şehvet düşkünüydü: Karılarına ve kızlarına kendini zorladığı için birkaç soylunun ona karşı silaha sarıldığı bildiriliyor.

Hepsinden önemlisi, John şaşırtıcı derecede zalimdi. Şövalyelik çağında, aristokratlar düşmanlarını esirgeyip onları öldürmek yerine esir aldıklarında, John insanları tüyler ürpertici yollarla ortadan kaldırmayı tercih etti. Örneğin bir keresinde, 22 esir şövalyenin Dorset'teki Corfe Kalesi'ne götürülmesini emretti ve açlıktan öldü. Başka bir zaman, eski arkadaşı William de Briouze'nin karısı ve oğlu açlıktan öldü. 1203'te kendi yeğeni ve iktidar için rakibi olan Brittany'li Arthur'un öldürülmesini ayarladı.

John, politik olarak da beceriksiz olmasaydı, bu tür alçakça eylemlerden kurtulabilirdi. 1199'da saltanatının başlangıcında, Avrupa'nın en büyük egemenliğini devraldı - sadece İngiltere ve Galler ve İrlanda'nın büyük bölümleri değil, aynı zamanda Fransa'nın tüm batı yarısı: Normandiya, Brittany, Anjou ve Aquitaine. Yine de beş yıl içinde bu kıtasal bölgelerin neredeyse tamamını Philip Augustus'a kaptırmıştı. Çağdaşlar bunu John'un cesaret eksikliğine bağladılar ve ona "Yumuşak kılıç" dediler ve o gerçekten de kardeşi Richard'ın fazlasıyla sahip olduğu gerekli dövüş becerisinden yoksundu. Troubadour şair Bertran de Born, "Kimse ona güvenemez, çünkü onun kalbi yumuşak ve korkaktır."

Kral John'un kıtasal mirasını kaybetmesi çok utanç vericiydi ve onu geri kazanmaya kararlıydı. Bu girişimin gerektireceği devasa orduları ve filoları yükseltmek için İngiltere'den eşi görülmemiş miktarda para kopardı. Vergiler aniden neredeyse yıllık olarak talep edildi. Soylulardan topraklarını miras almak için devasa meblağlar tahsil edildi. Kraliyet yargıçları önemsiz suçlar için fahiş para cezaları verdi. Kilise topraklarına el konuldu ve Yahudiler, ödemeyi kabul edene kadar hapsedildi ve işkence gördü. John'un saltanatı, Norman Conquest'ten bu yana İngiltere'nin en büyük finansal sömürüsüne tanık oldu.

Ama hepsi bir hiç içindi. Kral, uzun zamandır planladığı kıtasal seferini 1214'te nihayet başlattığında, bir felaket oldu. John, forma sadık kaldı, Fransız kuvvetleri tarafından meydan okunduğunda savaştan kaçtı ve kuzeydeki müttefikleri Philip Augustus ile belirleyici bir çatışmada yenildi. O sonbaharda hazinesi boş ve yeniden fetih hayalleri paramparça olarak İngiltere'ye döndü.

Bir varil üzerindeki zalim hükümdarları ile tebaası reform talep etti. John, 1215 Mayıs'ında açık bir isyanla çıkıp Londra'yı ele geçirene kadar altı ay boyunca onların taleplerinden kaçındı. Sermayesi kendisine karşı tutulduğunda, kral pazarlık yapmak zorunda kaldı ve ertesi ay Runnymede'de eleştirmenleriyle tanıştığında taviz vermek zorunda kaldı.

Kral John'u ve onun birçok kötü yönetimini doğrudan hedef alan bir suçlama belgesi olan Magna Carta'ya yol açan genel arka plan budur. Kral bunu isteyerek değil, rakiplerinin baskısı altında ve zaman kazanma umuduyla çıkardı. Runnymede'deki toplantı dağılır dağılmaz, John papaya tüzüğün baskı altında çıkarıldığından şikayet ettiğini yazdı ve Papa bunu mecburen geçersiz ilan etti. Birkaç hafta içinde her iki taraf da yeniden savaşa girdi.

Kral John daha uzun süre hayatta kalamadı. Kaybedilen bir savaşın yorgunluğuyla yıprandı, Ekim 1216'da dizanteriye yakalandı ve birkaç gün sonra Newark Kalesi'nde öldü. Ancak Magna Carta beklenmedik bir şekilde yeniden dirildi ve John'un destekçileri tarafından dokuz yaşındaki oğlu, yeni taç giyen Henry III adına yeniden yayınlandı. Baronların, ihlal etmesi durumunda krala savaş açmasına izin veren en tartışmalı maddeleri kaldırıldı, ancak ayrıntıların büyük kısmı kaldı.

Bugün ayrıntı artık alakalı değil. Şimdi kutladığımız şey, özgür bir adamın hapsedilmeyeceğini, sürgüne gönderilmeyeceğini, mülkünden yoksun bırakılamayacağını ya da sırf kralın isteği olduğu için başka bir şekilde yok edilmeyeceğini bildiren tüzüğün ortasındaki ünlü duygudur. Kral John tam da bu tür adaletsiz davranışlara düşkündü ve tebaası ondan hesap sormasını istedi. Böylece “kötü kral” bize çok iyi bir şey bıraktı.

Marc Morris, Kral John: İhanet, Zorbalık ve Magna Carta'ya Giden Yol'un yazarıdır.


Insanlık tarihinin en zalim 10 kralı

İnsanlık tarihi benzersiz insanlarla doludur - bazı insanlar insanlık endişelerini hatırlıyor ve bazı insanlar insanlık dışı eylemlerini hatırlıyor. Burada vahşetlerini, kötülüklerini ve insan uygarlığına korku faktörüne neden olan eylem kaprislerini hatırlayan en acımasız 10 kralı veriyoruz.

1. Vlad Tepeş

Tarih onu, bağırsakları deşme, makat ve yüze kazıma gibi zalimce ceza verenlerin (Sadist Kral) efsanesi olarak hatırlar. İnsanlık tarihindeki en acımasız kazığa geçirme olayının, 20.000 erkek, kadın ve çocuğun derisinin yüzülmesi, haşlanması, başlarının kesilmesi, kör edilmesi, boğulması, asılması, yakılması, kavrulması, delinmesi, çivilenmesi, diri diri gömülmesi, bıçaklanması, vb. başkentinin dışında.

2. Rusya'nın IV. İvan'ı

İnsanları direğe germeye düşkün olduğu için kötü kral olarak anılır ve her gün yaklaşık 500-1000 kişi askerleri tarafından gözünün önünde işkence ve katliam için mahkemeye getirilir.

3. Adolf Hitler

Nazi Almanyası'nın diktatörüydü ve Yahudilere karşı faşist politikaları öne sürdü. Almanya'daki Yahudi olmayanlar arasında korku yaratarak tüm Almanya'yı birleştirdi. Politikaları II. Dünya Savaşı'nı hızlandırdı ve Holokost olarak bilinen soykırıma yol açtı, bu da yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin ve 5 milyon savaşçı olmayanın ölümüyle sonuçlandı.

4. Kral Firon

Mısır'ın bencil, kibirli ve kötü şöhretli diktatörüydü. Kendisini tanrı ilan ediyor ve insanları kendisine bir tanrı olarak inanmaya ve ibadet etmeye zorluyor, eğer insanlar onu inkar ederse çok kötü ve acınası cezalar veriyordu. Efsaneye göre, öldükten sonra toprak yok, ateş yok, son ritüellerini kabul ediyor ve sonuç olarak cesedi hala müzede tutuluyor. Cesedi hakkındaki ilginç gerçek, ağırlığının otomatik olarak artacağı ve bedeninin bozulmayacak olmasıdır.

5. Makedonyalı İskender III

İktidar süresinin çoğunu Asya üzerinden kuzeybatı Afrika'ya askeri kampanyaya harcıyor. Muhtemelen tüm hayatını savaş alanında tutan ezici bir hırstan ve genellikle aşırı miktarda şarap içmekten kaynaklanan kontrol edilemez bir öfkeden muzdaripti.

6. Joseph Stalin

Herhangi bir diktatörden daha fazla siyasi güce sahip olduğu için tarihin en tehlikeli ve acımasız hükümdarı olarak kabul edilir. 29 yıllık iktidarı boyunca 20 milyondan fazla insanının ölümünden sorumluydu.

7. Belçika Leopold II

Belçika'nın bir kralıydı ve Kongo Özgür Devleti'nin acımasızca sömürülmesiyle tanınıyordu çünkü zorunlu çalıştırma politikası 3 milyondan fazla Kongolu'nun ölümüyle sonuçlandı.

8. Atilla Hun

İnsanlık tarihinin kötü hükümdarlarından biri olarak anılır. Son istilaları kanlı bir savaş olarak hatırlandı çünkü Galya'yı kırsaldan işgal etti ve ardından tüm köyü katletti. İstila ettiği yerde asla tek bir kişiyi bile esirgemez.

9. Cengiz Han

Moğol lideriydi ve askeri dehası, siyasi devlet adamı ve kana susamış terörü ile tanınırdı. Hayatının her savaşından sonra cüce insanların yaşamaya hakkı olmadığını söyleyerek belli bir boyda insanları katlettiğine dair bir efsane vardır. Bu nedenle, dünyadaki her üç kişiden birinin Cengiz Han'ın soyundan geldiğine dair bir folklor vardır.

10. Maximilien Robespierre

Aksiyon kaprisiyle tanınır çünkü insanlara asla güvenmez ve hayatındaki her şüpheliyi yargılamadan keser. Güç kazanmak için yaklaşık 5 milyon insanın kafasını kesti.


İmparatoriçe Wu Zetian

Kaynak: http://www.ravishly.com/2014/07/10/china-empress-wu-zetian-facts-history

İmparatoriçe Wu Zeitan, antik tarihin ve genel olarak tarihin az sayıdaki kadın liderlerinden biridir. Bununla birlikte, Çin'in güç yapısı yoluyla yükselmek için bir cariye haline gelmesi ve sonunda İmparatoriçe olması hikayesi dikkat çekicidir. Bununla birlikte, bu süreçte çok sayıda düşman edindi ve muhtemelen bunun nedeni, aşağılık cinsel eylemlerde bulunduğu, kocasını öldürdüğü, birçok aile üyesini öldürdüğü, yeni doğan bebeğini boğduğu ve suçu onu annesine yüklediği söylenmesiydi. eski rakibi ve sonra onun sakat bırakılmasını ve boğulmasını emretti. Potansiyel bir karalama kampanyası nedeniyle bu iddiaların doğruluğunu bilmek zor.


İnternet Tarihinin En Tartışmalı Belgesi: İnanılmaz Kötü Hazar Mafyasının Gizli Tarihi

Hazarlar, eski Babil kara sanatlarına sahip kötü bir kral tarafından yönetilen ve mahkemesi olarak hizmet eden gizli oligarklar tarafından yönetilen bir ulusa dönüşüyor. Bu süre zarfında Hazarlar, ülkeleri hırsızlar, katiller, yol haydutları olarak çevreledikleri ve öldürdükleri gezginlerin kimliklerini normal bir meslek ve yaşam biçimi olarak kabul ettikleri biliniyordu.

MS 800 - Ultimatum, Rusya ve diğer çevre ülkeler tarafından verilir:

Çevredeki ulusların, özellikle de Rusya'nın liderleri, vatandaşlarından o kadar uzun yıllardır şikayetler alıyorlar ki, bir grup olarak, Hazar kralına bir ültimatom veriyorlar. Hazar kralına, halkı için üç İbrahimî dinden birini seçmesi, onu resmi devlet dini yapması ve tüm Hazar vatandaşlarının bu dini yaşamasını talep etmesi ve tüm Hazar çocuklarının bu inancı yaşaması için sosyalleştirmesi gerektiğine dair bir tebliğ gönderirler.

Hazar kralına İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik arasında bir seçim hakkı verildi. Hazar kralı Yahudiliği seçti ve Rus çarının önderlik ettiği çevredeki uluslar konfederasyonu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kalacağına söz verdi. Anlaşma ve vaadine rağmen, Hazar kralı ve yakın çevresi, Gizli Satanizm olarak da bilinen eski Babil kara büyüsünü uygulamaya devam etti. Bu Gizli Satanizm, “kanlarını döktükten”, kanlarını içtikten ve kalplerini yedikten sonra çocuk kurban etmeyi içeren okült törenleri içeriyordu.

Okült törenlerin derin karanlık sırrı, hepsinin Baykuşa tapınma olarak da bilinen eski Baal Tapınmasına dayanmasıydı. Khazaria'yı izleyen Rusya'nın önderlik ettiği uluslar konfederasyonunu kandırmak için, Hazar kralı bu Luciferian kara büyü uygulamalarını Yahudilikle karıştırdı ve Babil Talmudizmi olarak bilinen gizli bir Şeytani-melez din yarattı. Bu, Khazaria'nın ulusal dini haline getirildi ve Khazaria'nın daha önce bildiği aynı kötülüğü besledi.

Ne yazık ki Hazarlar, Hazarya'dan geçen çevre ülkelerden gelenleri soyup öldürerek kötü yollarına devam ettiler. Hazar soyguncuları, bu ziyaretçileri öldürdükten sonra genellikle kimliklerini üstlenmeye çalıştılar ve kılık değiştirme ve sahte kimliklerin ustası oldular - bu, aslında eski Baal İbadetleri olan çocuk kurban etme okült törenlerinin yanı sıra bugüne kadar bile sürdürdükleri bir uygulama.

MS 1,200 – Rusya ve çevredeki ülkeler bıktı ve harekete geçti:

MS 1.200 yıllarında Ruslar, Hazarların Baal'a kan kurban etme törenleri için küçük çocuklarını ve bebeklerini kaçırmalarını da içeren halklarına karşı işlediği suçları durdurmak için Hazarya'yı çevreleyen bir grup ulusa önderlik etti ve burayı işgal etti. Hazar kralı ve onun suçlular ve katillerden oluşan iç mahkemesi, komşu ülkeler tarafından Khazarian Mafyası (KM) olarak bilinmeye başladı.

Hazar liderler, önceden uyarı aldıkları ve Hazarya'dan batıdaki Avrupa ülkelerine kaçtıkları, altın ve gümüşteki büyük servetlerini yanlarına alarak iyi gelişmiş bir casus ağına sahiptiler. Yeni kimlikler üstlenirken gizlendiler ve yeniden gruplandılar. Gizlice, Şeytani çocuk kanını ve kurban ayinlerini sürdürdüler ve Baal'ın kendilerine vaat ettiğini iddia ettikleri gibi, onlara tüm dünyayı ve tüm zenginliklerini vermesi için güvendiler, yeter ki onlar onun için çocukları ve bebekleri kurban ettiler.

Hazar kralı ve sarayı mafyası, Hazar'ı işgal eden ve onları iktidardan uzaklaştıran Ruslara ve çevredeki uluslara karşı sonsuz intikam planı yaptı.

Hazar mafyası, yüzlerce yıl sürgün edildikten sonra İngiltere'yi işgal eder:

İşgallerini gerçekleştirmek için Oliver Cromwell'i Kral Charles 1'i öldürmesi ve İngiltere'yi tekrar bankacılık için güvenli hale getirmesi için tuttular. Bu, neredeyse on yıl süren İngiliz İç Savaşlarını başlattı ve kraliyet ailesinin ve yüzlerce gerçek İngiliz soylusunun öldürülmesiyle sonuçlandı. Londra Şehri bu şekilde Avrupa'nın bankacılık başkenti olarak kuruldu ve Britanya İmparatorluğu'nun başlangıcını başlattı.

David Icke'nin www.davidicke.com web sitesinden. David Icke, Rothschild'leri yüzlerce kişinin önünde cesaretle ifşa eden ilk kişiydi. Bu, elbette, onu uluslararası bir kahraman yapıyor ve Khazarian Mafyasını saklayan örtbası ortaya çıkarmak ve onların dünya çapındaki gayrimeşru gücüne son vermek için onun cesaretiyle daha fazlasına ihtiyacımız var.

Khazarian Mafyası (KM), Babil Para Büyüsü olarak da bilinen Babil Kara Büyüsü veya faiz biriktirmek için zararlı tefeciliğin gücünü kullanarak yoktan para kazanmanın gizli sanatı kullanarak tüm Dünya Bankacılığına sızmaya ve onları ele geçirmeye karar verir:

KM, büyük servetlerini, Baal'ın kötü ruhlarından öğrendiklerini iddia ettikleri gizli Babil kara-büyü para-sihrine dayalı yeni bir bankacılık sistemine girmek için kullandılar ve ona birçok çocuk kurban ettiler.

Bu Babil para büyüsü, altın ve gümüş mevduatları için kağıt kredi sertifikalarının değiştirilmesini içeriyordu; bu, gezginlerin, sertifikalarını kaybetmeleri veya çalınmaları durumunda kolayca değiştirilebilecek bir biçimde paralarıyla seyahat etmelerine izin verdi.

Hazarların başlattığı sorunun kendilerinden de çözüm bulması ilginç. Sonunda, Hazar kralı ve çevresindeki küçük sarayı, kendilerini temsil etmek ve Baal-güçlü kötülük sistemlerini sürdürmek için Almanya'nın “Bauers” adını seçen bir grupla Almanya'ya sızdı. Gizli kan temelli çocuk kurbanlarını temsil eden Kızıl Kalkan Bauer'ları, isimlerini Rothschild ("kayanın çocuğu, Şeytan") olarak değiştirdi.

Rothschild'ler, Hazar Mafyasının (KM) ön adamları olarak sızar ve İngiliz Bankacılığını Ele Geçirir ve ardından tüm İngiltere ulusunu ele geçirir:

Bauer/Rothschild'in beş oğlu vardı, Avrupa bankacılığına ve Londra Şehri Merkez Bankacılık Sistemine çeşitli kurnaz gizli operasyonlar yoluyla sızdı ve onları devraldı. This allowed the Rothschilds to use fraud and deception to steal the wealth of the English nobility and the landed gentry, who had made business investments with the City of London Banking institutions.

The Rothschilds set up a private Fiat banking system that specialized in making counterfeit money from nothing — charging pernicious usury for the British people, using what should have been their own money.

This was the black art of Babylonian money-magick they claimed to insiders that such technology and secret money power was provided to them by Baal, because of their frequent child bleeding-out and sacrifices rituals to Baal.

Once they had infiltrated and hijacked the British banking system, they interbred with the British Royals and infiltrated and completely hijacked all of England and all its major institutions. Some experts believe that the Rothschilds genocided the Royal Family members by staging secretly-managed illicit and adulterous breedings with their own Khazarian men in order to replace the Royals with their own pretenders to the throne.

The Khazarian Mafia (KM) wages an international effort to eradicate Kings who rule by the Divine Right of God Almighty:

Because the KM claims to have a personal partnership with Baal (aka the Devil, Lucifer, Satan) because of their sacrifices to him. They detest any kings who rule under the authority of God Almighty because most feel a responsibility to make sure their own people are protected from infiltrators and treasonous “Enemies within the Gates.”

In the 1600s, the KM murder the British Royals and substitute their own fakes. In the 1700s, they murder the French Royals. Right before WWI, they murder, Austrian Archduke Ferdinand to start WW1. In 1917 they assembled their KM army, the Bolsheviks, and infiltrate and hijack Russia, murder the Czar and his family in cold blood, bayonet his favorite daughter through the chest, and steal all the Russian gold, silver, and art treasures. Right before WW2, they murder the Austrian and German Royals. Then they get rid of the Chinese Royals and disempower the Japanese ruler.

The Khazarian Mafia’s intense hatred of anyone who professed faith in any God but their god Baal has motivated them to murder kings and royalty and make sure they can never rule. They have done the same with American presidents — running sophisticated covert operations to disempower them.

If that doesn’t work the KM assassinates them, as they did to McKinley, Lincoln, and JFK. The KM wants to eliminate any strong rulers or elected officials who dare to resist their Babylonian money-magick power or their covert power gained from the deployment of their human compromise network.

The Rothschilds create international narcotics trafficking on behalf of the KM:

The Rothschilds then covertly ran the British Empire and crafted an evil plan to recover the vast amounts of gold and silver the British had been paying to China for its high-quality silk and spices that were unavailable anywhere else.

The Rothschilds, through their international spy network, had heard of Turkish opium and its habit-forming characteristics. They deployed a covert operation to buy Turkish opium and sell it in China, infecting millions with a bad opium habit that brought back gold and silver into the Rothschild coffers, but not to the British People.

The opium addictions created by Rothschild opium sales to China harmed China so much that China went to war on two occasions to stop it. These wars were known as the Boxer Rebellions or the Opium Wars.

The money the Rothschilds gained from the sale of opium was so vast that they became even more addicted to the easy money than the opiate addicts were to the opium.

The Rothschilds were the funding source behind the establishment of the American Colonies, by incorporating the Hudson Bay Company and other trading companies to exploit the New World of the Americas. It was the Rothschild’s who ordered the mass extermination and genocide of the indigenous people of North America to allow for the exploitation of the vast natural resources of the continent.

The Rothschild’s also followed the same business template in the Caribbean and in the Asian sub-continent of India, resulting in the murder of millions of innocent people.

The Rothschilds start the international slave trade, an enterprise that viewed these kidnapped humans as mere animals — a view that the Khazarians would impose on all the people of the world who were not part of their evil circle, which some called the “Old Black Nobility”:

The Rothschild’s next big project was to start the worldwide slave trade, buying slaves from crooked tribal chiefs in Africa who worked with them to kidnap members of competing tribes for sale as slaves.

The Rothschild slave traders then took these kidnapped slaves on their ships in cramped cells to America and the Caribbean where they were sold. Many died at sea due to bad conditions.

The Rothschild bankers learned early on that war was a great way to double their money in a short time by lending money to both warring sides. But in order to be guaranteed collections, they had to get taxation laws passed, which could be used to force payment.

The KM Rothschild private Fiat Counterfeit Banksters plot eternal revenge against the American Colonists and Russia who assisted them for losing the Revolutionary War:

When the Rothschilds lost the American Revolution, they blamed the Russian czar and the Russians for assisting the colonists by blockading British Ships.

They swore eternal revenge on the American colonists, just as they had when the Russians and their allies crushed Khazaria in 1,000 AD.

The Rothschilds and the English oligarchy that surrounded them plotted ways to retake America, and this became their main obsession.

Their favored plan is to set up an American central bank, featuring Babylonian money magic and secret counterfeiting.

The Rothschild KM attempts to retake America in 1812 on behalf of the Khazarian Mafia but fails, once again because of Russian interference:

This failure enraged the Rothschild KM, and they once again plot eternal revenge against both the Russians and the American colonists and plan to infiltrate and hijack both nations and asset strip, tyrannize, and then mass-murder both nations and their populace.

The KM’s attempts to set up a private American central bank are blocked by President Andrew Jackson, who called them Satanic and vowed to route them out by the grace and power of Almighty God.

The Rothschild banksters regroup and continue their covert attempts to install their own Babylonian money-magick bank inside America.

Finally, in 1913, the Rothschild KM succeeds in establishing a major beachhead inside America — and an evil enemy of all American enter the gates of America:

In 1913, the Rothschild KM was able to establish a beachhead by bribing crooked, treasonous members of Congress to pass the illegal, Unconstitutional Federal Reserve Act on Christmas Eve without a required quorum. The Act was then signed by a crooked, bought off President, who was a traitor to America, like the members of Congress who voted for it.

The Rothschild KM then create an illegal taxation System in America:

The KM put an illegal, Unconstitutional tax system in place, in order to make sure that Americans would have to pay for high-level USG spending, approved by a bought-off, crooked Congress and Presidential puppets, put in place by corrupt KM campaign finance.

It is easy for the KM to garner enough money to elect anyone they want because when you control a bank that is a secret major counterfeiter, you have all the money made for you that you desire. At about the same time that they created their illegal tax system in America, they also bribed members of Congress to approve the Internal Revenue Service, which is their private collection agency incorporated in Puerto Rico.

Soon afterward, they set up the Federal Bureau of Investigation to protect their banksters, to serve their cover-up needs and prevent them from ever being prosecuted for their child sacrifice rituals, pedophile networks and to also serve as a covert Intel operation on their behalf.

Note that the FBI has no official charter, according to the Library of Congress, and has no right to exist or issue paychecks.

The Rothschild KM deployed the Bolshevik Revolution in Russia to extract incredibly savage, bloody revenge on innocent Russians, which they had plotted for many years, ever since Khazaria was destroyed:

The Rothschild KM pre-staged and engineered the Russian Revolution by using its central banks to pay for the Bolshevik infiltration of Russia and their Revolution on behalf of the Khazarian Mafia (KM).

The Bolsheviks were actually created and deployed by the Khazarian Mafia (KM) as the essential part of their long-planned revenge on the Russian Czar and the innocent Russian people for breaking up Khazaria in about 1,000 AD for its repeated robbery, murder, and identity theft of travelers from countries surrounding Khazaria. This little known fact explains the extreme violence taken out on Russia as long-standing revenge by the Rothschild controlled Khazarian Mafia (KM).

In a well-planned savage and inhuman bloodletting that stunned the world, the Bolsheviks were unleashed in full fury on behalf of the KM to gain revenge on the Russians. This had been planned since the destruction of Khazaria.

The Bolsheviks, at the direction of the Rothschild KM, raped, tortured, and mass-murdered approximately 100 million Russians, including women, children, and infants. Some of the torture and bloodletting were so extreme, we are not going to mention them here in this article.

But readers who want to know can do some in-depth internet research on the “Red Terror” or the “Bolshevik Cheka” or watch the classic movie “The Checkist (1992)”.

The Rothschild Khazarian Mafia (KM) once again decided to sheep-dip themselves and infiltrated and hijacked all Judaism:

The Rothschild KM created a master plan to control all of Judaism and mind-kontrol Judaics. The Rothschild KM has hijacked Judaism, patterned it off of Babylonian Talmudism (Luciferianism or Satanism), and gained control over the banking and Wall Street professions in general, Congress, the major mass media along with most wealth and economic means of success.

Thus, the Rothschild KM could pass out wealth and success to those Judaics who drank their Kool-aide and use them as cutouts, assets, and Sayanims. In this manner, the Rothschilds hijacked Judaism.

Their financing of the Israeli Knesset and construction of it using Freemason occult architecture displayed their commitment to the occult and Babylonian Talmudism and all the evil accompanying it, including child sacrifice to their secret god Baal. They set up an NWO system called World Zionism which taught and inculcated susceptible Judaics with a paranoid group delusion of racial superiority, which assumed that all Gentiles were intent on mass-murdering all Judaics.

Freemasonry architecture was used in the building of the Knesset and the Israeli Supreme Court viewed through windows.

They called this racially-paranoid mass Judaic delusion of world conquest, “World Zionism”, which is really a form of covert Babylonian Talmudism or Luciferianism that had been unknown to mainstream Judaics. The system was designed to use Judaics as cover, but also to anoint them with Babylonian money-power, in order to use them as cutouts, and to later be sacrificed to Lucifer in two stages.

The first stage would be their planned WWII in Nazi work camps, cut off from supplies, resulting in the deaths of about 200,000 Judaics from starvation and disease, along with about 90,000 non-Judaic inmates from the same causes, according to respected Red Cross official figures. This number is 5% of what the Khazarian Mafia (aka the World Zionists) claim.

The second great sacrifice would be a final one, when their New World Order Luciferian King would be placed into power, and when all three Abrahamic religions would be eradicated — especially Judaism, which would be blamed for all the wars and destruction of the world.

By then, the Rothschilds would once again morph themselves into a complete new identity not associated with Judaism in any form, not even World Zionism.

It is important to realize that the Rothschild KM took Germany down to nothing after WWI, created a vacuum for Fascism, and then rebuilt it, creating Naziism and installing Hitler as a counter-force to their Russian Bolshevism.

Hitler became a problem for the KM when he broke free and begin acting in the interests of the German people and the free people of the world, and developed his own banking system free of the Rothschilds.

Hitler introduced a financial system that was free of usury and beneficial to the working class. This mandated the utter destruction of Germany and the German people because the Rothschilds and the Khazarians could never allow an economic system that did not depend upon usury to exist.

We see the same thing today with the Khazarian war against Islam because Islam forbids usury. That is why Israel is so vocal and aggressive about destroying the Islamic people of the world.

The KM expected this to be a large WWII and when they supported both sides, this could be used to industrialize the whole world and maximize their bankster money-power.

The Rothschild KM then bribed and induced Members of Congress to send American Soldiers to their pre-stage and engineered WWI:

As a continuance of their well-proven pattern of financing both sides in any war to maximize profits, the acquisition of more federal tax monies and increased international power, the Rothschild Khazarians once again bribed, blackmailed and induced members of Congress to declare war against Germany in 1917.

This was facilitated by a KM false-flag attack with the sinking of the Lusitania.

The Rothschild KM has since developed the usual pattern of covertly staging false-flag attacks as a standard operating procedure for inducing Americans to fight wars for the Khazarian Mafia.

After WWII was finished, the Rothschild KM deployed the Cold War and used this as an excuse to bring Nazi scientists and mind-kontrol experts to America under Operation Paperclip.

This allowed them to set up a worldwide spying and espionage system that far exceeded any of their prior efforts.

Under this new system, they continue to infiltrate and hijack all American institutions, including the various American church systems, Freemasonry (especially the Scottish Rite and York Rite), the US military, US Intel, and most private defense contractors, the Judiciary and most agencies of the USG, including most State governments, and both major political parties as well.

Holocaust Museum

The Rothschild KM sets up Nazi Work Camps as a pretext to later manipulate the Allies into granting them their own private colony in Palestine, using land stolen from the Palestinians:

The Rothschild KM was able to use their self mislabeled, so-called “holocaust” to serve as a mind-kontrol trigger to thwart and resist any criticism of their Zionist ways.

The truth of the matter was that the Rothschild KM set up the Nazi work camps to make huge profits for their corporations that ran their work camps and supplied their Nazi war machine.

Once the Rothschild KM gained their own private homeland in Israel in 1947 through their covert political manipulations, they began to secretly view all of Palestine as their New Khazaria, and began plotting how to genocide all the Palestinians and steal all of Palestine for themselves. Their plans include their fantasy of constructing a “greater Israel” by taking over the whole Middle East and manipulating dumb American Goyim to fight and die on their behalf, taking all the Arab lands for Israel and the Khazarian Mafia (KM), so they can asset strip their wealth and natural resources, especially their crude oil.

Recent peer-reviewed Johns Hopkins genetic research by a respected Judaic MD shows that 97.5% of Judaics living in Israel have absolutely no ancient Hebrew DNA, are therefore not Semites and have no ancient blood ties to the land of Palestine at all. By contrast, 80% of Palestinians carry ancient Hebrew DNA and thus are real Semites, and have ancient blood ties to Palestinian Land. This means that the real anti-Semites are the Israelis who are stealing Palestinian lands in order to build Israeli settlements, and it is the Israelis who are the ones tyrannizing and mass-murdering innocent Palestinians.

The Rothschild KM decides to morph again and expand their ranks:

In the meantime, the Rothschild KM realized that they could not stay hidden much longer from the public unless they morphed again and expanded their secret leadership.

So they worked hard to further infiltrate and hijack Freemasonry and its secret offshoots and inducted top members into their pedophile network and child sacrifice rituals.

Also, key members of Congress were inducted into their secret satanic network by giving them special power, high USG, military, and Intel positions, accompanied by great monetary rewards and high status. Massive KM espionage fronts using Israeli-American “Israeli-first” dual citizens as cutouts were set up inside America to funnel the Khazarian banksters’ counterfeit money to politicians for their election campaigns, in order to own and control them when elected.

The Rothschild KM decides to Mind-kontrol the American masses to make it much easier to manipulate them into approving their illegal, Unconstitutional unprovoked, undeclared, unwinnable, perpetual wars needed to make huge profits and gain more world power:

The Rothschild KM decided to gain complete control over all public education by setting up the Department of Education and creating globalist and socialist curriculums based on political correctness, diversity and “perversion is normal” teachings. Fluoride is added to the public water and toothpaste, and dentists are mind-kontrolled to believe that fluoride prevents cavities, and is not harmful to brain function or thyroid function, which it is.

The addition of fluoride to the public water supply and to toothpaste is to dumb-down Americans by on average lowering the operational IQ and making folks much more docile than they would normally be. Programs to develop and deploy vaccinations to dumb-down children and create huge numbers of future chronic health problems were initiated.

Doctors have been mind-kontrolled and misled by biased research that was cherry-picked, ignoring any studies that were negative — and that included most of them. All vaccine cell lines are contaminated with SV-40, a known carcinogenic slow-acting virus.

The KM used its monetary power to gain control over all of the allopathic medical schools, and set up and controlled the American Medical Association and other medical societies, in order to make sure their agenda based on lies and deceit was continued.

Part of this massive plan to dumb-down and mind-kontrol the American masses was the KM’s buying up and consolidating all the American mass media into six controlled major mass media (CMMM), owned and controlled by their cutouts on their behalf. The CMMM functions as an illegal news cartel, and it should be broken up under antitrust laws and for inflicting espionage and illegal propaganda as a weapon of war against the American people.

The Rothschild KM Chieftains decide that it is time to use America to complete their final take-down and occupation of the Whole World by instituting a major False-Flag attack inside America to blame on the Islamics whom they want America to wrongly attack on their behalf:

So the KM Chieftains use their top Israeli-American “Israeli-first” dual citizens living in America (aka, the PNACers and top NeoCon Cutouts) to plan a major nuclear attack on America on 9-11-01.

Bibi Netanyahu, the operational head of the KM, deployed the Mossad and these Dual Citizens to set up and institute this attack on America which was to be blamed by the CMMM on Muslims.

They informed their top Rabbis and “Friends of World Zionism” not to fly on that day and to stay out of NYC, as did “Larry Silverfish”, one of the primary men involved in the operation.

They used their main cutout in the DOD to lure the Able Danger investigators to the Pentagon Naval Intel meeting room, where they would be assassinated by a Tomahawk cruise missile that was fired from an Israeli Dolphin class Diesel submarine bought from Germany.

Thirty-five of the Able Danger investigators who were investigating and tracking the Israeli theft of 350 decommissioned W-54 Davy Crockett nuclear pits out of the backdoor at Pantex in Texas were murdered by this Tomahawk hit, which was timed with the detonation of bombs pre-planted in the Naval Intel wing, which was newly hardened to no avail.

The Israeli Mossad front company, Urban Moving Systems, was used to transport the mini-nukes made from the stolen W-54 nuclear pits from Pantex (and originally made at the Hanford processing plant), where they were stored in the Israeli Embassy in NYC and transported to the Twin Towers for detonation on 9-11-01.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Take your pick it’s the same evil spirit that wants to mass-murder all humans. In exchange for doing his “dirty work” he rewards those allow him to snatch their souls by giving them incredible riches, fame, and power. This is the secret blood contract called “selling one’s soul.”

The incredibly Evil Secret Agenda of the Khazarian Mafia (KM) is now revealed publicly for the very first time by Veterans Today’s own Gordon Duff. We now know that Bibi Netanyahu ran the nuclear attack on America on 9-11-01 and did it as an overall Khazarian Mafia (KM) Agenda.

Hold on to your chair, this is a very big secret and explains a lot of what has been going on inside America, all caused by Israel and the Khazarian Mafia (KM) which has infiltrated almost all of America’s institutions of Government and society.

Now for the first time ever, the very specific secret incredibly Evil Agenda of the Khazarian Mafia (KM) is going to be revealed, thanks to an interview that Mike Harris had with Veterans Today Senior Editor and Director Gordon Duff on his talk-show “The Short End of the Stick” on 3-10-15.

I have heard a lot of shocking insider’s secrets over the years but this one really takes the cake and explains exactly what Israel and its minions in America have been to us on behalf of the Rothschild Khazarian Mafia (KM) that has screwed up almost every aspect of our lives creating a poor economy, lots of unemployment and underemployment, massive crime, alcoholism and drug, screwed up schools that dumb down the kids, various eugenics programs like fluoride in the public water and toothpaste, and mercury in vaccines which are a big fraud, and rampant political corruption.

This interview is now sending shock-waves around the world and when you consider the content that Gordon Duff disclosed for the first time anywhere publicly, you will be shocked. And you will understand that Bibi Netanyahu is the Operational Head of the Khazarian Mafia (KM) and was the one that ordered and supervised the Israeli Nuclear Attack on America on 9-11-01.

In this interview, Gordon Duff disclosed from a written transcript of what was said at a meeting between Bibi Netanyahu and American traitor and some other spies in 1990. Gordon Duff disclosed that Netanyahu was a KGB spy like Jonathan Pollard. And we know now that Israel was started as a satellite of Bolshevik Russia and was quite unhappy when the Soviet Union fell.

Benjamin Netanyahu was meeting in at Finks bar in Jerusalem, a well-known Mossad watering-hole. Here is what he said as taken directly from the transcript of the recording which was witnessed and has been 100% fully authenticated:

If we get caught they will just replace us with persons of the same cloth. So it doesn’t matter what you do, America is a Golden Calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the World’s biggest welfare state that we will create and control. Niye ya? Because it’s god’s will and America is big enough to take the hit so we can do it again, again and again. This is what we do to countries that we hate. We destroy them very slowly and make them suffer for refusing to be our slaves.”

This is exactly what the Rothschild Khazarian Mafia (KM) has been doing to America since it successfully infiltrated and hijacked America in 1913. Knowledge of what Bibi said on behalf of the Rothschild Khazarian Mafia (KM) should make us all furious and get motivated to drive these evil creatures out of America and take our great Republic back.

When Bibi Netanyahu mentions god’s will, the god he was referring to is Baal (also known as the Great Owl or Moloch), the god these Khazarians believe requires them to worship him by constant bloodletting and painful human sacrifice and mass-murder and that if they “sell their souls” to Baal (aka Lucifer or Satan) do this they will be rewarded with incredible riches, fame, and great power. When they “sell their souls” what actually happens is that their souls are snatched away and they become inhuman or soulless and take on the characteristics of Baal, that is they become increasingly psychopathic and evil.

What Bibi Netanyahu was discussing was the upcoming nuclear attack on America on 9-11-01, and when he mentioned “they will just replace us” he was referring to the top Circle of Twelve, the group he answers to that Veterans Today’s own Columnist and talk show host Stew Webb disclosed to the World by identifying 11 of the 12 who call themselves the “Illuminati” or “Disciples of Satan.” These men do semi-annual child sacrifices in Denver and eat the hearts of children, drink their blood after they pedophile them.

Folks, we must get this information out to everyone we can, then unite and drive these soulless Baal worshiping scum out of every nook and cranny of America and bring them all to justice and final judgment for all their incredible evil.

Anyone who understands what Bibi Netanyahu thinks of Americans as a golden calf to asset strip and slaughter should be enraged and driven to community organizing, and political action against Israeli espionage inside America through the Federal Reserve System, AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the CFR and the like.

The Rothschild KM planted has 25 nukes in major American cities and other major cities in Europe in order to blackmail the associated government. This is referred to as their Samson Option, and was first discovered and disclosed by Seymour Hersh:

The Rothschild KM also gained some S-19 and S-20 Warheads from a corrupt Member of Congress assigned the task to buy up Ukrainian Mirvs on behalf of the USG in order to decommission them. Instead, he sold them to the Israelis and split the money with other key Congressmen involved.

This is high treason and a capital offense punishable by execution. Right after their attack on America, the Rothschild KM told the US Administration that they would detonate city-buster sized nukes in some American cities, including DC, if the Administration refused to allow Israel to create their own large police state occupation force inside America, based on the consolidation of all American Law Enforcement and alphabets under one central Israeli control.

This new Israeli occupation force called Homeland Security (DHS) was initially run by dual citizens and perverts. Former DHS Director Janet Napolitano is being sued for sexual harassment of men working at DHS whom she ordered to move their offices into the men’s lavatory.

Dual Citizen traitor Michael Chertoff, (a name translated from Russian as “son of the devil”), was the criminal mastermind that set up DHS, along with former head of the East German Stasi, Marcus Wolfe, who was hired as a special consultant and died mysteriously as soon as his mission was completed.

The Rothschild KM never thought they would get exposed for their nuclear attack on America on 9-11-01, but they made one of the biggest tactical mistakes in history and overplayed their hand from excess hubris, based on too much easy success due to their extreme money power in the past.

Soon mainstream America will know that Bibi Netanyahu and his Likudist Party deployed the attack on America on 9-11-01 on behalf of the Rothschild KM:

They thought that they had complete control over the CMMM and could prevent any of the secret IAEA and Sandia Labs investigation from ever being released to the American public.

They made a serious tactical error because now the truth about their role in the 9-11-01 attack on America is being published on the worldwide Internet, the world’s new Gutenberg Press. What the Rothschild KM did not understand was the power of the Internet and how truth-nuggets published and broadcast on it resonate with the people of the world and spread like wildfire, at the speed of light. Truth is being diffused to the masses everywhere.

This incredible tactical error by the KM is so great that it will actually doom them to the complete exposure and eventual complete destruction they deserve. Bibi Netanyahu’s order to proceed and deliver the nuclear attack on America on 9-11-01 will go down in history as one of the KM’s biggest mistakes, and the one that will be blamed for their exposure and destruction by the world that is now ganging up against them.

The Russians have now leaked the IAEA and Sandia Labs and Able Danger files are given to them by Edward Snowden. Soon all of these files will be provided to all Americans and the world via the Internet, and this cannot be stopped.

A number of Russians in the High Military Command in Russia, and in the highest positions of leadership in the Russian government realize that it was the same Organized Crime Cabal that organized the Khazarians into Bolsheviks to mass-murder 100 million innocent Russians — and these men want payback.

That is why they are making sure that the Rothschild banksters will be put out of business, which will decapitate the Khazarian Mafia from its endless, elastic counterfeit money supply. This is why the BRICS Development Bank was created — to replace the US Petro Dollar as the world’s reserve currency, but this one, unlike the US Petro Dollar is backed by gold, silver, and real commodities, with NO counterfeiting allowed.

The CMMM is failing, and most Americans no longer believe any of their prime-time national stories, especially the under-thirty crowd, who cherry-pick facts from the Internet and construct their own beliefs.

So many Internet users now reject the CMMM that the truth about the Israelis attacking America on 9-11-01 is becoming easier each day to believe. Soon all of mainstream America will know that Bibi Netanyahu and his Mossad and dual citizens did the 9-11-01 attack on America.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during the weekly Cabinet meeting at his Jerusalem office, February 13, 2011. UPI/Gali Tibbon/Pool

The American Military High Command knows that Bibi Netanyahu ordered his Mossad and stateside Dual Citizens to attack America using nukes on 9-11-01 on behalf of the Rothschild Khazarian Mafia (KM):

Various deep cover covert operations are now being deployed globally to expose and decapitate the Rothschild KM from their endless, elastic money supply.

Their days of anti-human power are now limited. The secret, incredibly well-trained US team called the “Nuclear Snake-Eaters” is now hard at work searching all incoming Israeli diplomatic pouches and shipments driving by and flying over synagogues and Israeli embassies and Mossad safe-houses with high tech gamma-ray and helium-3 neutron detectors, and using ultra-high-tech custom-tuned and -focused satellites to search for any stored nuclear pits, as well as working hard to recover all stolen nuclear pits by the Israelis anywhere in the world outside of Israel.

This super-elite team was alerted by Michael Shrimpton’s phone call to MI-6 notifying them that an Israeli “City Buster” was planted near the Olympic stadium. This call wrongly has landed him in jail. The City Buster was recovered by the “Nuclear Snake-eaters”, who entered England and recovered and disarmed a large city buster. Sadly MI-6 wanted this nuke detonated in order to gain more power for the Khazarian Mafia in England — their home base inside the City of London Financial District — since it has been losing power fast.

A secret name for these KM Chieftains which run much of the world out of the City of London is Gog and Magog, despite what so many historians believe is the secret name of Russia which it is not. It is the secret name of the top KM and apparently represents where they originally came from.

The secret team of super-elite “Nuclear Snake-eaters” is ready to be deployed to Israel anytime, should the nation collapse after most European corporations divest from Israel, and the US cuts off all aid, in order to comply with American law. It is illegal to give aid to a nation that has nukes, and which has not signed the Nuclear Non-proliferation Agreement. Israel has nukes detectable from satellite-based Helium-3 sensors and has never admitted it, nor has it signed the Nuclear Non-proliferation Agreement. We must all demand that our Congress and Administration obey the law and immediately cut off all aid monetary and military aid to Israel, and arrest all Israeli espionage front directors of AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the “Joint” in NYC, and the ADL, etc.

It is unknown but suspected that a significant number of these stolen nukes have been already recovered. It has been reported by insiders that a very solemn message was communicated to Bibi Netanyahu and his Likudists, as well as all top members of Israeli espionage fronts in America, like AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the ADL and the like.

What was this serious warning? If insider reports are accurate, these folks were told that if there is one more Israeli based false-flag attack, those who ordered it or were involved will be hunted down under American National Security and eliminated, and the Israeli defense structures associated with such will be turned to dust.

The rest of Rothschild KM history will likely be determined by YOU:

The future of the Rothschild KM will likely be determined by Veterans Today readers and We The People who learn the secret, forbidden history of the Khazarian Mafia that was excised from the history books and libraries by the KM to protect their evil history that no one would accept if it was known.

So share this story with your family, friends, and associates and take it viral. Be clear about this — unless the KM is able to operate in abject secrecy, it will be attacked from all sides and destroyed forever. So take away their secrecy by exposing their hidden history for all Americans to know and understand.

That is why they have worked so hard to buy up and control the CMMM and public mass education including colleges and universities, to make sure the people of the world would never find out about their secret evil, which is so inhuman, so homicidal that the whole world would gang up on them and attack them from all sides at every level they exist at.

The big question remains: Was the true cause of leaders of the Khazarian Mafia’s incredible evil and savagery toward the human race a byproduct or nature or nurture? Some believe that this gross parasitism and inclination to mass-murder, engagement in pedophilia and child bloodletting and child sacrifice is due to a toxic culture, best described as malignant Tribalism, characterized by a paranoid group racial superiority delusion. Others think the leaders of the KM are the bloodline of Cain, that is, “children of Cain”, that are the Devil’s own and have absolutely no soul or human conscience but are pure predators like a wild beast — while at the same time being incredibly two-faced, that is able to put on a good con and a nice face on the outside. Perhaps it could be both factors. In any case, it is time to expose this evil, the greatest evil the world has ever experienced. It is time for the world to work together to eradicate this problem now and forever, by whatever means necessary.

Mike Harris is the Financial Editor of Veterans Today, a radio host, a former GOP Finance Chairman, Gubernatorial Candidate for Arizona, and a Senior Vice President of Adamus Defense Group, Switzerland. Mike is an expert in full-contact mixed martial arts. His long term expertise in such has gained him a lot of respect and the nickname “Iron Mike”. Mike was a part of the Veterans Today group that attended the Damascus Conference to Combat Terrorism and Religious Extremism. Mike gave about twenty-five televised interviews that were broadcast to millions of viewers in Syria, Iraq, Lebanon, and Iran. In these interviews, Mike emphasized and supported the historical declaration by Keynote Speaker, Veterans Today Senior Editor, and Chairman Gordon Duff that the real problem behind World Terrorism is a large Organized Crime Syndicate.

For those who have time and interest in the Head of the Khazarian Mafia (KM) Snake.


Videoyu izle: Efenin çöp çetesi-Legolar ve çöpsler - kralın kötülüğü (Temmuz 2022).


Yorumlar:

 1. Llyr

  Aferin, beğendim!

 2. Ronnie

  Değerli bilgileriniz için teşekkürler. Bunu kullandım.

 3. Luciano

  Bende aynı durumdayım. İnceleyebiliriz.

 4. Altu?

  Bu sürüm modası geçmiş

 5. Kazrakora

  Müdahale ettiğim için özür dilerim, ben de fikrimi ifade etmek istiyorum.Bir mesaj yaz